STAŻ DLA PRZEDSTAWICIELI BIAŁORUSKIEJ NGO – 2016 UKR

W dniach 7-14 grudnia Fundacja „Nasz Wybór” była koordynatorem stażu dla dwóch przedstawicieli z Białoruskiej organizacji obrońców praw człowieka Human Constanta, która zajmuje się problemem migrantów i uchodźców, tworzeniem ich adekwatnego wizerunku w społeczeństwie białoruskim.

Celem stażu w Warszawie było zapoznanie się ze sposobami pracy i zdobycie praktycznego doświadczenia polskich organizacji pozarządowych, pracujących na rzecz migrantów i uchodźców. Szczególna uwaga stażystów była przydzielona sytuacji migrantów z Czeczeni.

Zgodnie z zaplanowanym programem odbyły się spotkania w organizacjach pozarządowych, które zajmują się problemami migrantów i uchodźców z ich przedstawicielami: Agnieszką Kunicką prezesem Fundacji Refugee.pl, Allą Majevską z Polskiego Forum Migracyjnego, Ksenią Naranovich prezeską Fundacji Rozwoju “Oprócz Granic”, Aleksandrą Chrzanowską, doradczynią integracyjną/międzykulturową oraz koordynatorką projektów w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, Gagikiem Grigoryan – członkiem zarządu Fundacji Ocalenie, Jackiem Białasem z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Zuzanną Dłużniewską z Fundacji “Inna Przestrzeń” w Centrum Wielokulturowym.

Te spotkania okazały się bardzo pomocne w uzyskaniu nowej wiedzy i kompetencji do pracy z migrantami i uchodźcami. Oprócz tego odbyły się spotkania w Fundacjach gdzie jest praktyczna szansa dostać grant na realizację projektów białoruskich: z Bartkiem Piechowiczem z Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz Dominiką Kupniewską z Fundacji im. Stefana Batorego.

Oprócz spotkań w NGO program przewidywał praktyczne warsztaty z ekspertami w zakresie potrzeb migrantów i uchodźców: legalizacji pobytu, pierwsza pomoc psychologiczna, mowa nienawiści w przestrzeni publicznej i przestępstwa motywowane uprzedzeniami, pierwsza pomoc psychologiczna.

Projekt został dofinansowany ze środków programu “Dla Białorusi” Fundacji im. Stefana Batorego.