WSPÓŁPRACA POLSKO-UKRAIŃSKA NA RZECZ PAMIĘCI LOKALNEJ – 2014 UKR

Projekt realizowany był przez Fundację „Nasz Wybór” oraz organizację pozarządową Młodzieżowe Stowarzyszenie „A priori” (Lwów, Ukraina).

Główny cel projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz pamięci lokalnej” – aktywizacja środowiska młodych ludzi na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu starosamborskiego (obwód lwowski, Ukraina) – był realizowany poprzez szereg działań:

  1. Organizacja Szkoły Letniej w Ławrowie, która była pewnego rodzaju think tankiem projektu. Prowadzącymi zajęcia byli specjaliści z Polski i Ukrainy. Przedmiotem zajęć szkoły letniej były nie tylko kwestie pamięci lokalnej w szerokim kontekście, lecz również analiza rodzinnych historii mieszkańców wsi.
  2. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dla uczniów starszych klas szkoły nr 1 miasta Stary Sambór (aktywizacja młodzieży lokalnej na temat pamięci lokalnej).
  3. Opracowanie projektu publikacji „Ławrów: genius loci” (podsumowanie wykonanych prac). Publikacja jest dostępna na stronie.

Projekt został sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie”- RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.