Employment of a foreigner in Poland: entitling documents, rights and obligations of the parties. Information meeting UKR

Fundacja “Nasz Wybór” zaprasza na spotkanie informacyjne dla migrantów na temat “Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce: dokumenty uprawniające, prawa i obowiązki stron”, które odbędzie się 27 października 2021 o 18.00 w Ukraińskim Domu w Warszawie.

Rejestracja: naciśnij tutaj.

 

Na spotkaniu dowiesz się o:

– rodzajach dokumentów uprawniających do podjęcia pracy i szczegóły uzyskania;

– zatrudnienia bez zezwolenia na pracę;

– szczegółach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło;

– umowie B2B i kontrakt UA;

– łamania prawa pracy przez pracodawcę i pracownika;

– skargach do Państwowej Inspekcji Pracy;

– przekroczeniu granicy z dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie.

 

Spotkanie poprowadzi Oksana Pestrykova, pracowniczka Punktu Konsultacyjnego dla Migrantów.

Język spotkania: ukraiński.

Ukraiński Dom w Warszawie, ul. Zamenhofa 1.

Zapraszamy!

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – 
Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Zobacz inne wydarzenia