Działalność społeczno-kulturalna UKR

Fundacja systematycznie organizuje wydarzenia kulturalne, mające na celu szerzenie kultury ukraińskiej, wspieranie rozwoju kontaktów oświatowych, ekonomicznych i politycznych między Polską i Ukrainą. Inicjuje również spotkania eksperckie i działania rzecznicze, które mają na  zwiększenie efektywności działań na rzecz ukraińskich migrantów w Polsce.

Od maja 2014 r. fundacja realizuje bardzo ciekawy i cieszący się dużym powodzeniem projekt: Klub Ukraińskich Kobiet. Ma on za zadanie pomóc ukraińskim kobietom, które przyjeżdżają do pracy w Polsce, w integrowaniu się w nowym kraju i odnalezieniu swojego miejsca w polskiej rzeczywistości. Klub zbiera się regularnie, każde spotkanie poświęcone jest innemu tematowi lub problemowi. Czasem są to warsztaty rękodzieła lub kulinarne, kiedy indziej – spotkania z ekspertami z różnych dziedzin. Dzięki tym spotkaniom członkinie zyskują przydatną wiedzę. Zaczęła również działać Akademia Menedżerów, w ramach której członkinie prowadzą warsztaty dla innych kobiet.

Fundacja organizuje kursy języka polskiego dla cudzoziemców, a po eskalacji wojny w Ukrainie w lutym 2022 r. prowadzi te działania na dużą skalę. Obsługujemy jednocześnie 17 grup dziesięcioosobowych, jednak zapotrzebowanie przez cały czas jest ogromne.

Fundacja od początku swojego działania poświęca dużo uwagi najmłodszym migrantom, prowadząc dla nich warsztaty artystyczne i publikując książki. Kolejną inicjatywą fundacji jest weekendowy klub dla dzieci „Rękawiczka”, służący integracji dzieci i rodziców oraz zapoznawaniu ich z ukraińską kulturą i językiem ukraińskim w ramach ciekawych zajęć kreatywnych.

Prowadzimy także badania socjologiczne. We współpracy z Fundacją Instytut Społeczno Ekonomicznych Ekspertyz zrealizowaliśmy projekt: „Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy”.

Raport „Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w czasie COVID-19” to najnowsze badanie Ukraińskiego Domu, opracowane we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla. Raport dokumentuje, w jaki sposób COVID-19 i środki wprowadzone przez państwo polskie w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania się wpłynęły na migrantki z Ukrainy.

Wszystkie badania Fundacji Ukraiński Dom znajdziesz w zakładce Badania i Publikacje.