Badania i publikacje

Na tej stronie prezentujemy badania, publikacje i poradniki, które przygotowaliśmy w ramach projektów z uczestnictwem naszych pracowników.
Zostały umieszczone na stronie w porządku chronologicznym.

2021

Raport „Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w czasie COVID-19”

Raport dokumentuje, w jaki sposób COVID-19 i środki wprowadzone przez państwo polskie w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania się wpłynęły na sytuację kobiet przybyłych z Ukrainy. Z przeprowadzonych badań wynika, że pandemia pogłębiła istniejące już wcześniej problemy ukraińskich migrantek w Polsce. W rezultacie COVID-19 spotęgował występowanie wśród tej grupy nierówności krzyżowych.

Raport ukazał się we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla.

Наукові записки Кола аспірантів „Ucrainica” / Zeszyty Naukowe Koła Doktorantów „Ucrainica”

Dwa pierwsze tomy Zeszytów są zbiorem artykułów młodych naukowców z Ukrainy i Polski, powstałych w wyniku przeprowadzenia dwóch międzynarodowych konferencji naukowych zorganizowanych przez Naukowe Koło Doktorantów „Ucrainica”: 14-15 kwietnia 2018 r. pt. „Ukraina: 100 lat doświadczeń niepodległościowych” oraz 11-12 maja 2019 r. pt. „Quo vadis Ukraina? Paradygmaty, Koncepcje, Wizje…”. Obie konferencje odbyły się w Ukraińskim Domu w Warszawie.

Fundacja była partnerem tych konferencji.

2020

Довідник для громадян України “Легальна праця в Польщі, Чехії та Німеччині”

2019

Fakty i mity o ukraińskiej migracji zarobkowej do krajów Grupy Wyszehradzkiej

Poradnik przygotowano w ramach projektu „Popularyzacja opartego o fakty medialnego ukazania zjawiska migracji zarobkowej z Ukrainy do państw Grupy Wyszehradzkiej”, realizowanego przez organizację „Europa bez barier” przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego we współpracy z Fundacją „Nasz Wybór” (obecnie Ukraiński Dom, Polska), Węgierskim Towarzystwem Europejskim (Węgry), Słowackim Stowarzyszeniem Polityki Zagranicznej (Słowacja) i Radą do Spraw Integracji (Czechy).

Project “Towards shared interests between migrant and local workers”

We hereby present the you with results of our research project ‘Towards shared interests between migrant and local workers’. The prominent component has been a series of interviews conducted in five EU countries. Based on the research outputs, three policy briefs
were produced with following topics: precarisation and social citizenship, competition and labour standards, and solidarity in fragmented workplaces. The publications (1) outline main issues in three interlinked thematic areas that often hamper solidarity between migrant
and local workers and (2) suggest the main points of intervention in other to safeguard decent labour conditions. We discuss these issues based on five case studies examining migrant labour in a variety of occupational sectors in five EU countries: all-inclusive hotels in Bulgaria, multinational supermarket chains in the Czech Republic, temporary workers in Poland, the commercial cleaning industry in Italy, and domestic and care work in Spain. Inside the sectors, migrant workers are employed in the worst occupations in terms of wages, precariousness, and work and health conditions. They share this position in the lower levels of the labour market with other categories of native workers. The publications were prepared within the framework of the project ‘Towards shared interests between migrant and local workers’ supported by the Europe for Citizens programme of the European Union.

The project consortium involved
Multicultural Centre Prague
University of Padova
Fundacja “Nasz Wybór”

Red House Center for Culture and
Debate – Sofia
Estudios y Cooperación para el
Desarrollo (ESCODE)
SOLIDAR

Report “In search for solidarity among Ukrainian migrants: food production, cleaning services and transport industry”

Ukrainian migration to Poland, particularly intensifying since the start of the RussianUkrainian war in 2014, has coincided with a rapid expansion and diversification of Labour Market Intermediaries (LMIs), in other words entities that mediate the relations between workers and the companies they work for. In particular, Ukrainian migration to Poland is facilitated by a central role of Temporary Work Agencies (TWAs) and, increasingly, is also marked by a growth of firms that make innovative use of contemporary technologies to mediate relations between workers and employers (in branches as diverse as transportation and cleaning).

2018

Praca w Polsce: naruszenie praw pracowniczych imigrantów z Ukrainy zatrudnionych w budownictwie i sektorze usług

Celem raportu jest analiza procesu rekrutacji w sektorze budowlanym i sektorze usług (pracowników gastronomii, sprzątaczy hotelowych, kierowców autobusów i taksówkarzy) oraz niejasnej roli pośredników w procesie rekrutacji ukraińskich pracowników, która często prowadzi do wykorzystywania imigrantów w Polsce i innych krajach UE. Raport dotyczy również zagadnienia pracowników delegowanych, ale w kontekście fałszywych oddelegowań organizowanych przez pośredników.

Довідник для громадян України у Польщі: праця та освіта

2015

Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015

Raport zawiera wyniki badań społecznych dotyczące sytuacji  imigrantów edukacyjnych z krajów trzecich, tj. absolwentów polskich wyższych uczelni pochodzących z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej, prowadzonych w ramach projektu „Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy” przez Fundację „Nasz Wybór” (obecnie Ukraiński Dom) i Instytut Ekonomicznych i Społecznych Ekspertyz (iSEE). Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

2013

Аналіз Діяльності Партнерів: Фінальний Звіт (програма iYouth)