Działania rzecznicze

Aktywiści i pracownicy Fundacji Ukraiński Dom dostrzegają znaczenie podejmowania działań rzeczniczych w Polsce. Jesteśmy zaangażowani w kreowanie dyskursu społeczno-kulturalnego na temat polityki migracyjnej, w przedstawianie wspólnoty ukraińskiej i reprezentowanie jej głosu przed decydentami.

Polityka migracyjna Polski – główne kierunki i założenia

W świetle braku polityki migracyjnej ze strony polskiego rządu, razem z innymi członkami Konsorcjum Organizacji Społecznych Działających na Rzecz Migrantów i Migrantek, Fundacja współtworzy projekt: „Polityka migracyjna Polski – główne kierunki i założenia”.

Proponowana przez nas polityka migracyjna opiera się na dwóch fundamentalnych założeniach:

  1. Podkreślanie i przypominanie znaczenia godności ludzkiej, która jest podstawą wszelkich praw oraz która powinna przyświecać działaniom instytucji publicznych, powołanych do zapewnienia ochrony i odpowiedniego wsparcia wszystkim osobom przebywającym na terenie Polski, niezależnie od ich narodowości.
  2. Wzmacnianie poczucia solidarności Polek i Polaków z innymi ludźmi oraz budowanie wspólnoty wszystkich osób, które mieszkają na terytorium Polski, niezależnie od ich statusu prawnego, narodowości czy innych cech osobistych.

https://konsorcjum.org.pl/

Apel o solidarną pomoc

Razem ze Związkiem Ukraińców w Polsce wystosowaliśmy apel, dziękując Polsce i Polakom za pomoc okazaną osobom uchodźczym w związku z eskalacją wojny. Jednocześnie apelowaliśmy do władz o to, aby wsparcie otrzymali wszyscy uciekający od wojny – niezależnie od rasy, religii czy narodowości.

100 dni od inwazji Rosji na Ukrainę. Lista wyzwań dla Polski

Razem z Konsorcjum Organizacji Społecznych Działających na Rzecz Migrantów i Migrantek przygotowaliśmy listę głównych wyzwań dla Polski w związku z upływem 100 dni od eskalacji wojny na Ukrainie.

https://konsorcjum.org.pl/