27 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu 12 zaplanowanych na ten rok spotkań informacyjnych

Dotyczyło ono legalizacji pobytu w Polsce. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.

 

Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 24 lutego, w niedzielę, w godzinach 13:00 – 15:00 i będzie dotyczyło legalizacji pracy w Polsce.

 

Spotkanie poprowadzą eksperci punktu konsultacyjnego w Ukraińskim Domu: Ivanna Kyliushyk i Victor Troyan.

 

Zapraszamy do Ukraińskiego Domu w Warszawie przy ul. Zamenhofa 1

Spotkania odbywają się w ramach projektu współfinansowanego przez Fundację Batorego realizowanego przez Fundację Nasz Wybór.

 

Ukraiński Dom to organizacja działająca od 2009, prowadzona przez imigrantów z Ukrainy i Polaków. Specjalizujemy się we wsparciu informacyjnym imigrantów, przeciwdziałaniu wykluczeniu i dyskryminacji, prowadzimy także szereg działań skierowanych na integrację imigrantów z polskim społeczeństwem. Od 24 lutego 2022 prowadzimy na szeroką skalę kompleksowe wsparcia dla osób uciekających przed wojną: ogólnopolską infolinię, punkt konsultacyjny, wsparcie mieszkaniowe, doradztwo zawodowe, pomoc w wejściu na rynek pracy i inne.

Federacja Mazowia to największa w województwie mazowieckim regionalna federacja organizacji pozarządowych. Działa od 20 lat na terenie jako dobrowolne porozumieniem ponad 75 różnorodnych NGO-sów. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie. Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do organizacji członkowskich. Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności.

Kontakt:
[email protected]
tel.kontaktowy: 514 511 086