Zespół

mirkaMyroslava Keryk

Historyk, socjolog, specjalistka do spraw migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce.  Jest prezeską Fundacji „Nasz Wybór” oraz redaktorką miesięcznika „Nasz Wybór”. Wykłada na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W swojej pracy łączy działania ukierunkowane na integrację społeczności ukraińskiej w Polsce z realizacją licznych projektów naukowo-badawczych w obszarze migracji.


dianaDiana Barańska

Z wykształcenia pedagożka, na co dzień animatorka kultury i koordynatorka projektów. Z Fundacją „Nasz Wybór” nieformalnie związana od dawna, a formalnie od stycznia 2015 r. Od tej pory jest koordynatorką i administratorką Ukraińskiego Domu. Oprócz tego od 10 lat prowadzi Stowarzyszenie MY, które zajmuje się promocją kultury krajów i narodów położonych na wschód od Wisły, gra w Orkiestrze Warzywnej Paprykalaba, prowadzi zajęcia z edukacji globalnej i przyrodniczej i łączy te wszystkie funkcje jeżdżąc na wysłużonym białym rowerze marki Pegazus. Dzięki temu nie stoi w korkach i nigdzie się nie spóźnia..


Tetyana Lewińska

Socjolożka, trenerka, działaczka III sektora, koordynatorka projektów, animatorka międzykulturowa. Współzałożycielka Fundacji Nasz Wybór. W ramach działalności naukowej zajmuje się badaniem szeroko rozumianej polityki migracyjnej, w tym analizuje strategie migracyjne kobiet-migrantek. W Domu Ukraińskim koordynuje działalność Klubu Ukraińskich Kobiet w Warszawie, prowadzi warsztaty i szkolenia umiejętności miękkich dla kobiet-migrantek. Inspiruje się ukraińską sztuką ludową, promuje tradycje ukraińskich lalek-motanek.


iwonaIwona Trochimczyk-Sawczuk

Prawniczka, filolog, tłumaczka. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku oraz podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Autorka wielu artykułów o prawnych aspektach imigracji, trenerka, koordynatorka projektów realizowanych ze środków EFI. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.


Ivanka Berchak

Jest  artystką interdyscyplinarną, kuratorką niezależną, mediatorką sztuki. Ukończyła studia na kierunku malarstwo na  Uniwersytecie  im. Vasyla Stefanyka w Ivano – Frankivsku oraz studia magisterskie na kierunku Mediacja sztuki we Wrocławiu na ASP. Uczestniczyła w wielu projektach, festiwalach, zajmuje się organizacją wystaw, prowadzi zajęcia edukacyjne, pisze teksty o sztuce. Jest współorganizatorką wydarzeń kulturalnych w Ukraińskim Domu. 


Ivanna Kyliushyk

Doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych  na Uniwersytecie Warszawskim. Badaczka inkluzji politycznej i partycypacji politycznej cudzoziemców. Specjalistka ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce. Dziennikarka gazety i portalu „Nasz Wybór”. Koordynatorka Ukraińskiego Domu w Warszawie. Współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Koła Doktorantów „Ucrainica”.


Oleksandra Iwaniuk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, pisarka, założycielka Klubu literackiego Po Sąsiedzku.

.

 .


Oleksandr Pustovyi

Historyk, nauczyciel. Współautor ukraińskiej państwowej podstawy programowej edukacji obywatelskiej i historycznej. Dyrektor sobotniej szkoły ukraińskiej dla obywateli Ukrainy Fundacji Nasz Wybór. Przewodniczący koła doktorantów Ucrainica przy Domu Ukraińskim.


Yulia Lashchuk

Kulturoznawczyni, menedżerka kultury, kuratorka i doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 roku prowadzi Galerię Ukraińskiego Domu w Warszawie.

.


Daryna Popil

Doktor nauk humanistycznych, pisarka, dziennikarka. Zajmuje się promocją kultury ukraińskiej w Polsce. Z fundacją „Nasz Wybór” oraz Domem Ukraińskim związana od 2014 roku. Organizuje lub uczestniczy w organizacji różnych wydarzeń w Domu Ukraińskim, szczególnie związanych z literaturą.


Iryna KONOPLIANKO

Absolwentka Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Karazina, wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności w Fundacji Liderzy Przemian oraz Ukraińskim Domu w Warszawie, specjalistka ds promocji, nauczycielka języka angielskiego, założycielka English Speaking Club.


Olga Popovych

Historyczka, komentatorka polityki ukraińskiej, rosyjskiej wojny informacyjnej a stosunków polsko-ukraińskich. Członkini Rady Fundacji „Nasz Wybór”. W ramach działalności Fundacji interesuje się tematyką media, realizacji projektów medialnych. Była trenerką międzynarodowego warsztatu dla dziennikarzy (Fundacja była jednym z partnerów projektu Centrum Badań Ruchu Wyzwoleńczego „Deconstruction. Archiwa KGB dla mediów”). 


Olha Derlicka

Absolwentka Wydziału Filologii na kierunku psychologia na Donieckim Uniwersytecie Państwowym im. Vasyla Stusa. Konsultantka ds. legalizacji pobytu i pracy w Punkcie Konsultacyjnym Ukraińskiego Domu w Warszawie.

 

 


Oksana Pestrykova

Doktor nauk historycznych, ukończyła Narodowy Uniwersytet Ołesia Honczara w m. Dnipro. Specjalistka zajmująca się badaniem polsko-ukraińskich kontaktów naukowych w nauce historycznej XIX wieku. Autorka publikacji poświęconych kształtowaniu się obrazu historii Ukrainy w polskiej nauce historycznej XIX-XX wieku. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Studium Europy Wschodniej), bada specyfikę wykorzystania narracji historycznych w sferze politycznej państw Europy Środkowej. Lektorka języka polskiego i ukraińskiego jako języka obcego. Konsultantka ds. legalizacji pobytu i pracy w Punkcie Konsultacyjnym Ukraińskiego Domu w Warszawie.