Zespół

Myroslava Keryk

Prezeska Zarządu

Myroslava Keryk, Historyczka, socjolożka, specjalistka w zakresie migracji Ukraińców do Polski. Prezeska Zarządu fundacji Ukraiński Domu. W swojej codziennej pracy łączy projektowanie i realizację działań integracyjnych skierowanych do migrantów i uchodźców w Polsce z projektami badawczymi z zakresu studiów migracyjnych. Jest autorką wielu artykułów i raportów dotyczących sytuacji migrantów ukraińskich w Polsce. Była także członkinią Komisji ds. Migracji działającej pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich RP.

Otrzymała nagrodę „Złote Wachlarze” przyznawaną przez IOM Polska za działania na rzecz integracji imigrantów oraz nagrodę Metropolity Lubelskiego Memoria Iustorum za działania na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego, a w 2020 r. ona otrzymała Odznakę Honorową Zasłużonego dla Warszawy. W 2022 roku była nominowana do „Warszawianki roku”.

Miroslava Keryk

Prezeska Zarządu

Historyczka, socjolożka, specjalistka w zakresie migracji Ukraińców do Polski. Prezeska Zarządu Fundacji Ukraiński Dom, koordynatorka projektów w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, redaktorka naczelna miesięcznika „Nasz Wybir”. W swojej codziennej pracy łączy planowanie i realizację działań integracyjnych, skierowanych do migrantów w Polsce, z projektami badawczymi z zakresu studiów migracyjnych.

Jest autorką wielu artykułów i raportów dotyczących sytuacji migrantów ukraińskich w Polsce. Jest członkinią Komisji ds. migracji działającej pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich RP.

Otrzymała nagrodę „Złote Wachlarze” przyznawaną przez IOM Polska za działania na rzecz integracji imigrantów, nagrodę Metropolity Lubelskiego Memoria Iustorum za działania na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego oraz Odznakę Honorową Zasłużonego dla Warszawy.

Iwona Trochimczyk-Sawczuk

Członkini Zarządu

Prawniczka, filolożka, tłumaczka. Członkini Zarządu Fundacji Ukraiński Dom. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku oraz podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Autorka wielu artykułów o prawnych aspektach imigracji, trenerka, koordynatorka projektów realizowanych ze środków EFI. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Iwona Trochimczyk-Sawczuk

Członkini Zarządu

Prawniczka, filolożka, tłumaczka. Członkini Zarządu Fundacji Ukraiński Dom. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku oraz podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Autorka wielu artykułów o prawnych aspektach imigracji, trenerka, koordynatorka projektów realizowanych ze środków EFI. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Diana Barańska

Członkini Zarządu

Członkini Zarządu Fundacji “Nasz Wybór”. Z Fundacją nieformalnie związana od początku jej działalności, a formalnie od stycznia 2015 r. Od tej pory jest koordynatorką i administratorką Ukraińskiego Domu. Oprócz tego od 10 lat prowadzi Stowarzyszenie MY, które zajmuje się promocją kultury krajów i narodów położonych na wschód od Wisły, gra w Orkiestrze Warzywnej Paprykalaba, prowadzi zajęcia z edukacji globalnej i przyrodniczej i łączy te wszystkie funkcje jeżdżąc na wysłużonym białym rowerze marki Pegazus. Dzięki temu nie stoi w korkach i nigdzie się nie spóźnia.

Diana Barańska

Członkini Zarządu

Członkini Zarządu Fundacji “Nasz Wybór”. Z Fundacją nieformalnie związana od początku jej działalności, a formalnie od stycznia 2015 r. Od tej pory jest koordynatorką i administratorką Ukraińskiego Domu. Oprócz tego od 10 lat prowadzi Stowarzyszenie MY, które zajmuje się promocją kultury krajów i narodów położonych na wschód od Wisły, gra w Orkiestrze Warzywnej Paprykalaba, prowadzi zajęcia z edukacji globalnej i przyrodniczej i łączy te wszystkie funkcje jeżdżąc na wysłużonym białym rowerze marki Pegazus. Dzięki temu nie stoi w korkach i nigdzie się nie spóźnia.

Miroslava Keryk

Miroslava Keryk

Prezeska Zarządu

Iwona Trochimczyk-Sawczuk

Iwona Trochimczyk-Sawczuk

Członkini Zarządu

Diana Barańska

Diana Barańska

Członkini Zarządu

Oksana Pestrykova

Oksana Pestrykova

Koordynatorka infolinii i punktu konsultacyjnego

Oleksandra Pustova

Oleksandra Pustova

Koordynatorka infolinii i punktu konsultacyjnego

Olena Senyk

Olena Senyk

Koordynator Projektu Case Management

Ivanna Kyliushyk

Ivanna Kyliushyk

Koordynatorka Centrum Spotkań

Irka Jazukiewicz

Irka Jazukiewicz

Główna koordynatorka Centrum Wsparcia

Kateryna Pytlyk

Kateryna Pytlyk

Koordynatorka działu mieszkań

Katarzyna Ładzińska

Katarzyna Ładzińska

HR

Iryna Sapiha

Iryna Sapiha

Liderka zespołu komunikacji digital

Julia Semeniuk

Julia Semeniuk

Koordynatorka kursów języka polskiego

Sabina Chechłacz

Sabina Chechłacz

Koordynatorka działu wolontariatu

Maryna Mazurak

Maryna Mazurak

Koordynatorka Klubu Ukraińskich Kobiet

Liza Maiorova

Liza Maiorova

Koordynatorka działań dla dzieci i młodzieży

Elżbieta Świdrowska

Elżbieta Świdrowska

Benjamin Cope

Benjamin Cope

Anna Ostapczuk

Anna Ostapczuk

Zespół działu mieszkań

Zespół infolinii i punktu konsultacyjnego

Zespół Centrum Spotkań

Zespół Klubu Ukraińskich Kobiet

Zespół programu „Praca w Polsce”

Zespół działu komunikacji i PR

Zespół  asystentów rodzin

Zespół Warszawskiej Ukraińskiej Szkoły