Caseworker

Asystenci Rodzin

Asystent Rodziny świadczy usługi na rzecz osób potrzebujących kompleksowej pomocy i wsparcia, w tym migrantów, uchodźców i innych wrażliwych grup społecznych. 

Do każdej sprawy podchodzimy w profesjonalny i indywidualny sposób, zależy nam na budowaniu przyjaznej atmosfery zaufania i troski.

Komu pomagamy?

Jesteśmy otwarci na wszystkie grupy społeczne i narodowości. Najczęściej pomagamy migrantom i osobom objętym ochroną tymczasową w Polsce.

Problemy, które pomagamy rozwiązać:

  • utrata mieszkania, mienia i stabilności;
  • brak żywności, wsparcia materialnego itp.,
  • trudności z legalizacją i przetwarzaniem dokumentów;
  • bezrobocie, trudności w porozumieniu z pracodawcą;
  • utrudnienia w dostępie do placówek oświatowych, placówek służby zdrowia itp. ⁣
  • przejście procesu adaptacyjnego w nowym, nieznanym środowisku;e
  • negatywne nastawienie i dyskryminacja ze strony członków społeczności

Pamiętaj, to są tylko przykłady pomocy, której udzielamy, naszym zadaniem jest długofalowe wsparcie oraz pomoc nad rozwiązywaniem Twoich problemów. 

Nie bój się, nie wstydź się, poproś o pomoc, jeśli jej potrzebujesz. 

Jak pracujemy

Zapewniamy odpowiednie i terminowe prowadzenie każdej sprawy w zależności od Twoich potrzeb, wdrażając zindywidualizowane plany pracy i zapewniając odpowiedni nadzór nad sprawą.

Razem z Asystentem ocenisz najważniejsze potrzeby, dostępne zasoby i stworzysz indywidualny plan rozwiązania trudności i adaptacji.

Asystent pomoże, nadając indywidualne konsultacje, wspierając bądź towarzysząc w instytucjach państwowych lub organizacjach pomocowych.

Uwaga: zajmujemy się sprawami  kompleksowymi, składającymi się z co najmniej dwóch problemów. Jeżeli Twój problem może rozwiązać tylko porada prawna, to proponujemy zwrócić się do punktu konsultacyjnego.

KONTAKT

Możesz umówić się na spotkanie z Asystentem Rodziny dzwoniąc na infolinię: +48 727 805 764

Lub wypełniając formularz.

Po zgłoszeniu pracownik skontaktuje się z Tobą i zaprosi na spotkanie.