Akt Wandalizmu na Ścianach

Ukraińskiego Domu:

Fundacja Ostrzega Przed Prowokacjami

W nocy 22 maja 2024 r. nieznane osoby pozostawiły na fasadzie siedziby Fundacji „Ukraiński Dom”  (ul. Ludwika Zamenhofa 1) napisy w języku ukraińskim i polskim – „Potrzebujemy wyborów”. Policja m.st. Warszawy została natychmiast poinformowana o wydarzeniu.

To nie pojedynczy incydent. Podobne napisy pojawiły się także w innych europejskich miastach (w tym w Niemczech).

Fundacja „Ukraiński Dom” uważa, że napisy mają przesłanie polityczne i są częścią działań informacyjnych i psychologicznych mających na celu kwestionowanie legalności ukraińskiego rządu i sianie wrogości wśród członków społeczności ukraińskiej w Europie. Fundacja „Ukraiński Dom” wcześniej wielokrotnie wyrażała i podtrzymuje przekonanie, że wybory prezydenckie w Ukrainie w czasie wojny są niemożliwe. Obecny prezydent Ukrainy pozostaje legalnie wybraną głową państwa do następnych wyborów. Fundacja „Ukraiński Dom” ostrzega przedstawicieli społeczności ukraińskiej w Polsce przed innymi możliwymi prorosyjskimi prowokacjami oraz innymi przejawami wrogiej propagandy.