Ciąża, poród, urlopy i świadczenia pieniężne związane z opieką nad dzieckiem w Polsce. Spotkanie informacyjne dla migrantów

Ukraiński Dom zaprasza na spotkanie informacyjne dla migrantów na temat “Ciąża, poród, urlopy i świadczenia pieniężne związane z opieką nad dzieckiem w Polsce”, które odbędzie się 13 kwietnia 2021 online, transmisję na żywo można oglądać na stronie Ukraińskiego Domu.

Spotkanie poświęcone będzie prawnym i finansowym aspektom ciąży, porodu i urlopu wychowawczego po porodzie w Polsce.
Na spotkaniu dowiesz się o:
– prowadzeniu ciąży w Polsce
– prawach pracowniczek w ciąży, w zależności od umowy podpisanej przez nią z pracodawcą
– prawach podczas porodu
– rejestracji dziecka po urodzeniu (uzyskanie aktu urodzenia, obywatelstwa, legalizacja pobytu)
– urlopie wychowawczym
– wypłatach finansowych związanych z urlopem wychowawczym
– świadczeniach i przywilejach społecznych

Spotkanie poprowadzi Oleksandra Pustova, pracowniczka Punktu Konsultacyjnego dla Migrantów.

Język spotkania: ukraiński.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – 
Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Ukraiński Dom to organizacja działająca od 2009, prowadzona przez imigrantów z Ukrainy i Polaków. Specjalizujemy się we wsparciu informacyjnym imigrantów, przeciwdziałaniu wykluczeniu i dyskryminacji, prowadzimy także szereg działań skierowanych na integrację imigrantów z polskim społeczeństwem. Od 24 lutego 2022 prowadzimy na szeroką skalę kompleksowe wsparcia dla osób uciekających przed wojną: ogólnopolską infolinię, punkt konsultacyjny, wsparcie mieszkaniowe, doradztwo zawodowe, pomoc w wejściu na rynek pracy i inne.

Federacja Mazowia to największa w województwie mazowieckim regionalna federacja organizacji pozarządowych. Działa od 20 lat na terenie jako dobrowolne porozumieniem ponad 75 różnorodnych NGO-sów. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie. Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do organizacji członkowskich. Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności.

Kontakt:
[email protected]
tel.kontaktowy: 514 511 086