Fundacja „Nasz Wybór” na Święcie Wolności i Solidarności

1-11 czerwca w Gdańsku odchodzą trzydziestą rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce. Udział w świętowaniu bierze również Fundacja Nasz Wybór.

W trakcie obchodów Fundacja Nasz Wybór zaprasza na:

Dyskusję „Mity i stereotypy o ukraińskich migrantach w polskich mediach” z udziałem m.in. Myroslavy Keryk, prezeski Fundacji „Nasz Wybór”, dr. Oleny Babakovej, dziennikarki, Anny Dąbrowskiej, prezeski Stowarzyszenia „Homo Faber”. 3.06.2019 o 15:00.

Dyskusję „Solidarność w obronie praw ukraińskich pracowników w Polsce” (listę prelegentów podamy później) 4.06.2019 o 15:00.

Mobilny Punkt konsultacyjny dla cudzoziemców. W dniach od 1 do 3 czerwca w godzinach od 13:00 do 18:00 można będzie uzyskać konsultację dotyczącą legalizacji pracy i pobytu.

Sektor Integracja na terenie Europejskiego Centrum Solidarności, plac Solidarności 1, Gdansk.

Program wydarzeń można znaleźć tutaj: 2019gdansk.pl

Facebook

Ukraiński Dom to organizacja działająca od 2009, prowadzona przez imigrantów z Ukrainy i Polaków. Specjalizujemy się we wsparciu informacyjnym imigrantów, przeciwdziałaniu wykluczeniu i dyskryminacji, prowadzimy także szereg działań skierowanych na integrację imigrantów z polskim społeczeństwem. Od 24 lutego 2022 prowadzimy na szeroką skalę kompleksowe wsparcia dla osób uciekających przed wojną: ogólnopolską infolinię, punkt konsultacyjny, wsparcie mieszkaniowe, doradztwo zawodowe, pomoc w wejściu na rynek pracy i inne.

Federacja Mazowia to największa w województwie mazowieckim regionalna federacja organizacji pozarządowych. Działa od 20 lat na terenie jako dobrowolne porozumieniem ponad 75 różnorodnych NGO-sów. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie. Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do organizacji członkowskich. Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności.

Kontakt:
[email protected]
tel.kontaktowy: 514 511 086