Fundacja Nasz Wybór rozpoczęła współpracę z Państwową Inspekcją Pracy

W ramach współpracy Fundacja Nasz Wybór zorganizuje cykl spotkań informacyjnych dla cudzoziemców . O terminach spotkań będziemy informować na bieżąco.

Inspektorzy PIP będą również pełnili dyżury w Ukraińskim Domu przy ul. Zamenhofa 1 w Warszawie, podczas których będą udzielali konsultacji z zakresu legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz prawa pracy.

Konsultację będę odbywały się w języku polskim i ukraińskim.

Najbliższy termin konsultacji: 22 stycznia 2019 r. w godzinach od 13:00 do 15:00.

Aby skorzystać z konsultacji należy się zapisać pod numerem telefonu: 22 258 40 18

Ukraiński Dom to organizacja działająca od 2009, prowadzona przez imigrantów z Ukrainy i Polaków. Specjalizujemy się we wsparciu informacyjnym imigrantów, przeciwdziałaniu wykluczeniu i dyskryminacji, prowadzimy także szereg działań skierowanych na integrację imigrantów z polskim społeczeństwem. Od 24 lutego 2022 prowadzimy na szeroką skalę kompleksowe wsparcia dla osób uciekających przed wojną: ogólnopolską infolinię, punkt konsultacyjny, wsparcie mieszkaniowe, doradztwo zawodowe, pomoc w wejściu na rynek pracy i inne.

Federacja Mazowia to największa w województwie mazowieckim regionalna federacja organizacji pozarządowych. Działa od 20 lat na terenie jako dobrowolne porozumieniem ponad 75 różnorodnych NGO-sów. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie. Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do organizacji członkowskich. Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności.

Kontakt:
[email protected]
tel.kontaktowy: 514 511 086