Dołącz do zespołu Ukraińskiego Domu! Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Do Twoich zadań należeć będą:

● weryfikacja/ opracowanie/ wdrożenie niezbędnych procedur i instrukcji
● weryfikacja/ opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych
● przeprowadzenie oceny (analizy) ryzyka oraz weryfikacja/ opracowanie polityki bezpieczeństwa
● przeprowadzenie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych
● prowadzenie szkoleń dla pracowników i współpracowników z zakresu ochrony danych osobowych
● redagowanie projektów umów, regulaminów w zakresie ochrony danych osobowych
● informowanie, doradzanie, rekomendowanie określonych działań przy podejmowaniu decyzji, dotyczących przetwarzania danych osobowych
● przestrzeganie poufności podejmowanych czynności przy wykonywaniu zadań IOD
● działanie zgodnie z przyjętymi politykami oraz standardami pracy w organizacji

Wymagane umiejętności i kompetencje:

● wiedza i doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych
● doświadczenie w przeprowadzaniu audytów zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych
● certyfikat audytora ISO 27001 będzie dodatkowym atutem
● zdolności analityczne
● dobra organizacja pracy własnej
● odpowiedzialność za powierzone zadania
● doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

● umowę cywilno-prawną (lub B2B) na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia
● wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji
● elastyczne podejście w zakresie organizacji pracy, w tym możliwość pracy w trybie hybrydowym
● pracę w zespole wielokulturowym nastawionym na współdziałanie i pomoc
● codziennie nowe wyzwania!

Miejsce pracy: Fundacja „Ukraiński Dom”, ul. Zamenhofa 1, Warszawa
Prosimy o wysyłanie CV na adres: [email protected] w tytule maila podając:
„Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

Bardzo prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Fundację ”Ukraiński Dom” z siedzibą w Warszawie, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres: [email protected]”;

Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku braku zgody, zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione w procesie rekrutacji.

Prosimy o wysyłanie CV na adres: [email protected] w tytule maila podając:
„Inspektor Ochrony Danych Osobowych”