Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Do Twoich zadań należeć będą:
● przeprowadzenie audytu w zakresie ochrony danych osobowych
● opracowanie raportu i rekomendacji na podstawie przeprowadzonego audytu
● weryfikacja/ opracowanie/ wdrożenie niezbędnych procedur i instrukcji
● weryfikacja/ opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych
● przeprowadzenie oceny (analizy) ryzyka oraz weryfikacja/ opracowanie polityki
bezpieczeństwa
● przeprowadzenie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony
danych osobowych
● prowadzenie szkoleń dla pracowników i współpracowników z zakresu ochrony danych
osobowych
● redagowanie projektów umów, regulaminów w zakresie ochrony danych osobowych
● informowanie, doradzanie, rekomendowanie określonych działań przy podejmowaniu
decyzji, dotyczących przetwarzania danych osobowych
● przestrzeganie poufności podejmowanych czynności przy wykonywaniu zadań IOD
● działanie zgodnie z przyjętymi politykami oraz standardami pracy w organizacji

Wymagane umiejętności i kompetencje:
● wiedza i doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych
● doświadczenie w przeprowadzaniu audytów zgodności z przepisami o ochronie danych
osobowych
● certyfikat audytora ISO 27001 będzie dodatkowym atutem
● zdolności analityczne
● dobra organizacja pracy własnej
● odpowiedzialność za powierzone zadania
● doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:
● umowę cywilno-prawną (lub B2B) na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia
● wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji
● elastyczne podejście w zakresie organizacji pracy, w tym możliwość pracy w trybie
hybrydowym
● pracę w zespole wielokulturowym nastawionym na współdziałanie i pomoc
● codziennie nowe wyzwania!

Miejsce pracy: Fundacja „Nasz Wybór”, ul. Zamenhofa 1, Warszawa

Bardzo prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do CV: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz
CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Fundację ”Nasz
Wybór” z siedzibą w Warszawie, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa.
Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację
o wycofaniu zgody na adres: [email protected]”;
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w procesie
rekrutacji. W przypadku braku zgody, zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione
w procesie rekrutacji.

Prosimy o wysyłanie CV na adres:
[email protected]
w tytule maila podając: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”