Karta Polaka. Pobyt stały. Obywatelstwo. Spotkanie informacyjne dla migrantów

Fundacja „Nasz Wybór” zaprasza na spotkanie informacyjne dla migrantów na temat “Karta Polaka. Pobyt stały. Obywatelstwo”, które odbędzie się 9 czerwca 2021 o 18.00 w trybie online, transmisję na żywo można oglądać na stronie Ukraińskiego Domu.

Na spotkaniu dowiesz się o:
– korzyściach, jakie daje Karta Polaka,
– gdzie szukać swoich korzeni
– jak wygląda egzamin w Konsulacie
– ogólne warunki i podstawowe dokumenty dotyczące zezwolenia na pobyt stały
– uznanie za obywatela polskiego poprzez wystąpienie do wojewody
– uzyskanie obywatelstwa w drodze zwrócenia się do Prezydenta RP.

Spotkanie poprowadzi Oksana Pestrykova, pracowniczka Punktu Konsultacyjnego dla Migrantów.

Język spotkania: ukraiński.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – 
Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Ukraiński Dom to organizacja działająca od 2009, prowadzona przez imigrantów z Ukrainy i Polaków. Specjalizujemy się we wsparciu informacyjnym imigrantów, przeciwdziałaniu wykluczeniu i dyskryminacji, prowadzimy także szereg działań skierowanych na integrację imigrantów z polskim społeczeństwem. Od 24 lutego 2022 prowadzimy na szeroką skalę kompleksowe wsparcia dla osób uciekających przed wojną: ogólnopolską infolinię, punkt konsultacyjny, wsparcie mieszkaniowe, doradztwo zawodowe, pomoc w wejściu na rynek pracy i inne.

Federacja Mazowia to największa w województwie mazowieckim regionalna federacja organizacji pozarządowych. Działa od 20 lat na terenie jako dobrowolne porozumieniem ponad 75 różnorodnych NGO-sów. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie. Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do organizacji członkowskich. Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności.

Kontakt:
[email protected]
tel.kontaktowy: 514 511 086