Koncert Krachkyvka Village Band w Ukraińskim Domu

Fundacja „Nasz wybór” zaprasza 21 czerwca 2019 r. o 18:00 do Ukraińskiego Domu w Warszawie (ul. Zamenhofa 1) na koncert Krachkyvka Village Band .

Krachkyvka Village Band odwiedzi Warszawę podczas swojego Western Tour: USA, Kanada i Europa. Zaprezentuje tradycyjną wschodnioukraińską muzykę i tańce.

Krachkyvka Village Band to muzyczny projekt stworzony na początku 2019 roku. Projekt opiera się na muzycznych tradycjach Krachkyvki, małej, opuszczonej wioski, w centrum obwodu połtawskiego. Główny repertuar zespołu składa się z lokalnych piosenek i tańców. W wyniku radzieckiej polityki większość ukraińskiego folkloru muzyki i tańca została utracona. Ale na szczęście w Krachkyvce tradycje zostały zachowane przez lokalnych śpiewaków. Krachkyvka Village Band składa się z etnomuzykologów, tradycyjnych śpiewaków i tancerzy z Krachkyvki, Połtawy, Kijowa i ukraińskiej diaspory (Raleigh, USA).

Ukraiński Dom to organizacja działająca od 2009, prowadzona przez imigrantów z Ukrainy i Polaków. Specjalizujemy się we wsparciu informacyjnym imigrantów, przeciwdziałaniu wykluczeniu i dyskryminacji, prowadzimy także szereg działań skierowanych na integrację imigrantów z polskim społeczeństwem. Od 24 lutego 2022 prowadzimy na szeroką skalę kompleksowe wsparcia dla osób uciekających przed wojną: ogólnopolską infolinię, punkt konsultacyjny, wsparcie mieszkaniowe, doradztwo zawodowe, pomoc w wejściu na rynek pracy i inne.

Federacja Mazowia to największa w województwie mazowieckim regionalna federacja organizacji pozarządowych. Działa od 20 lat na terenie jako dobrowolne porozumieniem ponad 75 różnorodnych NGO-sów. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie. Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do organizacji członkowskich. Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności.

Kontakt:
[email protected]
tel.kontaktowy: 514 511 086