Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Konsultant/ Konsultantka ds. aktywizacji zawodowej

Do Twoich zadań należeć będą:

● określenie celów zawodowych i sporządzenie planów działania dla Beneficjentów
● analiza doświadczenia i kompetencji zawodowych
● podstawowe doradztwo zawodowe
● wsparcie w przygotowaniu lub korekta dokumentów aplikacyjnych (wsparcie
w przygotowywaniu CV i listu motywacyjnego)
● motywowanie i wsparcie Beneficjentów
● wsparcie w doborze ofert pracy
● wsparcie w nawiązaniu kontaktu z pracodawcą
● informowanie o sposobach poszukiwania pracy w Polsce
● prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych zadań
● działanie zgodnie z przyjętymi politykami oraz standardami pracy w organizacji

Wymagane umiejętności i kompetencje:

● wykształcenie wyższe – socjologia, pedagogika, psychologia lub pokrewne kierunki
● doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
● znajomość polskiego rynku pracy
● wiedza dotycząca rodzajów umów w zakresie zatrudniania w Polsce
● bardzo dobra znajomość języka ukraińskiego oraz języka polskiego
● znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
● bardzo dobra znajomość MS Office
● otwartość na uczenie się
● dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność ustalania priorytetów
● komunikatywność
● doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

● umowę cywilno-prawną (lub B2B) na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia
● praca w godzinach 10:00 – 18:00

● wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji
● możliwość rozwoju w obszarze integracji migrantów na polskim rynku pracy
● pracę w zespole wielokulturowym nastawionym na współdziałanie i pomoc
● codziennie nowe wyzwania!

Miejsce pracy: Fundacja „Ukraiński Dom”, ul. Andersa 29, Warszawa

Bardzo prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do CV: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby
obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Fundację „Ukraiński Dom” z siedzibą
w Warszawie, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa.
Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację
o wycofaniu zgody na adres: [email protected]

Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w procesie
rekrutacji. W przypadku braku zgody, zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione
w procesie rekrutacji.

Prosimy o wysyłanie CV na adres:

[email protected] do dnia 27.08.2023 r.
w tytule maila podając: „Konsultant/ Konsultantka ds. aktywizacji zawodowej”