Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Konsultant/ Konsultantka Infolinii/ Punktu Konsultacyjnego

Do Twoich zadań należeć będą:

● pełnienie dyżurów telefonicznych i stacjonarnych w Centrum Wsparcia
● udzielanie porad dla imigrantów i uchodźców (telefonicznie, stacjonarnie i e-mailowo)
w zakresie pobytu w Polsce
● wspieranie Beneficjentów w kontaktach z urzędami, instytucjami, organizacjami,
placówkami edukacyjnymi i placówkami służby zdrowia
● współpraca z Koordynatorem zespołu Infolinii i Punktu Konsultacyjnego
● stałe poszerzanie wiedzy specjalistycznej w zakresie procedur pobytowych i
legalizacyjnych cudzoziemców w Polsce
● działanie zgodnie z przyjętymi politykami oraz standardami pracy w organizacji

Wymagane umiejętności i kompetencje:

● doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
● bardzo dobra znajomość języka polskiego, języka ukraińskiego oraz języka
angielskiego w mowie i w piśmie
● dobra znajomość polskich przepisów regulujących pobyt i zatrudnienie
cudzoziemców, szczególnie obywateli Ukrainy
● otwartość na uczenie się oraz determinacja w eksploracji nowych obszarów
● dobra organizacja pracy własnej
● umiejętność słuchania i otwartość na różne zdania/ opinie
● zaangażowanie i odpowiedzialność
● komunikatywność
● doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

● umowę cywilno-prawną (lub B2B) na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia
● wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji
● możliwość rozwoju, udział w licznych dedykowanych szkoleniach
● pracę w zespole wielokulturowym nastawionym na współdziałanie i pomoc
● codziennie nowe wyzwania!

Miejsce pracy: Fundacja „Nasz Wybór”, ul. Andersa 29, Warszawa

Bardzo prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do CV: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz
CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Fundację ”Nasz
Wybór” z siedzibą w Warszawie, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa.
Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację
o wycofaniu zgody na adres: [email protected]”;
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w procesie
rekrutacji. W przypadku braku zgody, zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione
w procesie rekrutacji.

Prosimy o wysyłanie CV na adres:
[email protected]
w tytule maila podając: „ Konsultant/ Konsultantka Infolinii/ Punktu Konsultacyjnego”