Dołącz do zespołu Ukraińskiego Domu! Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Konsultantka/ Konsultant

Infolinii i Punktu Konsultacyjnego

Dołącz do zespołu Ukraińskiego Domu! Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Konsultantka/ Konsultant Infolinii i Punktu Konsultacyjnego w wymiarze 40 godzin tygodniowo.

Do Twoich zadań należeć będą:
● pełnienie dyżurów telefonicznych i stacjonarnych w Centrum Wsparcia
● udzielanie porad dla imigrantów i uchodźców (telefonicznie, stacjonarnie i e-mailowo) w zakresie pobytu w Polsce
● wspieranie Beneficjentów w kontaktach z urzędami, instytucjami, organizacjami, placówkami edukacyjnymi i placówkami służby zdrowia
● współpraca z Koordynatorem zespołu Infolinii i Punktu Konsultacyjnego
● stałe poszerzanie wiedzy specjalistycznej w zakresie procedur pobytowych i legalizacyjnych cudzoziemców w Polsce
● działanie zgodnie z przyjętymi politykami oraz standardami pracy w organizacji

Wymagane umiejętności i kompetencje:
● doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
● bardzo dobra znajomość języka polskiego, języka ukraińskiego oraz języka angielskiego w mowie i w piśmie
● dobra znajomość polskich przepisów regulujących pobyt i zatrudnienie cudzoziemców, szczególnie obywateli Ukrainy
● otwartość na uczenie się oraz determinacja w eksploracji nowych obszarów
● dobra organizacja pracy własnej
● umiejętność słuchania i otwartość na różne zdania/ opinie
● zaangażowanie i odpowiedzialność
● komunikatywność
● doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:
● umowę cywilno-prawną (lub B2B) na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia
● wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji
● możliwość rozwoju, udział w licznych dedykowanych szkoleniach
● wspomagającą superwizję specjalistyczną dla sektora pomocowego
● możliwość rozwoju w obszarze integracji migrantów i uchodźców w systemie społecznym
● pracę w zespole wielokulturowym nastawionym na współdziałanie i pomoc
● codziennie nowe wyzwania!

Miejsce pracy: Fundacja „Ukraiński Dom”, ul. Andersa 29, Warszawa
Prosimy o wysyłanie CV na adres: [email protected] w tytule maila podając:
„Konsultantka/ Konsultant Punkt Konsultacyjny”

Bardzo prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Fundację ”Ukraiński Dom” z siedzibą w Warszawie, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa.
Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres: [email protected]”;

Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku braku zgody, zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione w procesie rekrutacji.

Prosimy o wysyłanie CV na adres: [email protected] w tytule maila podając:
„Konsultantka/ Konsultant Punkt Konsultacyjny”