Dołącz do zespołu Ukraińskiego Domu! Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Koordynatorka/ Koordynator działań mazowieckich

Projekt „Działajmy razem na Mazowszu” ma na celu tworzenie w środowisku lokalnym oferty wspierającej społeczność ukraińską poprzez angażowanie osób z Ukrainy w działania społeczne, jak również wzmocnienie lokalnych instytucji w pracy ze społecznością ukraińską. W projekcie przewidziane są szkolenia i spotkania dla instytucji i lokalnych liderów, wsparcie mentorów z Ukraińskiego Domu i mini granty na działania na rzecz ukraińskiej społeczności.

W wymiarze 40 godzin tygodniowo

Do Twoich zadań należeć będą:

● planowanie, organizacja i koordynowanie projektu „Działajmy razem na Mazowszu” oraz wydarzeń/ działań w ramach projektu
● prowadzenie rekrutacji instytucji partnerskich i lokalnych aktywistów
● przeprowadzenie procedury udzielania mini grantów podmiotom uczestniczącym w projekcie
● organizacja i prowadzenie wizyt studyjnych dla przedstawicieli instytucji partnerskich, kontakt z uczestnikami wizyt studyjnych
● stały kontakt z mentorami w trakcie realizacji działań, organizacja i prowadzenie cyklicznych spotkań z mentorami
● kontakt z podmiotami uczestniczącymi w projekcie podczas realizacji działań
● przygotowanie szkoleń dla przedstawicieli instytucji uczestniczących w projekcie i lokalnych aktywistów z Mazowsza
● odpowiedzialność za proces raportowania do Grantodawcy
● udział w spotkaniach z Grantodawcą
● przygotowanie i prowadzenie dokumentacji projektowej
● dbanie o dobrą atmosferę i komunikację wewnętrzną w zespole
● działanie zgodnie z przyjętymi politykami oraz standardami pracy w organizacji

Wymagane umiejętności i kompetencje:
● wykształcenie wyższe
● doświadczenie w prowadzeniu i koordynowaniu projektów
● umiejętność pracy metodą projektową: zarządzanie budżetem, planowanie i koordynowanie projektu
● znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie)
● znajomość języka ukraińskiego będzie dodatkowym atutem
● znajomość i umiejętność pracy w MS Office oraz w Google Docs

● dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność ustalania priorytetów
● nastawienie na realizację założonych celów, samodzielność w działaniu, proaktywność
● zaangażowanie i odpowiedzialność
● komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów
● doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:
● umowę cywilno-prawną (lub B2B) na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia
● wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji
● elastyczne podejście w zakresie organizacji pracy, w tym możliwość pracy w trybie hybrydowym
● możliwość rozwoju, udział w licznych dedykowanych szkoleniach
● wsparcie psychologiczne/ superwizje indywidualne i zespołowe
● pracę w zespole wielokulturowym nastawionym na współdziałanie i pomoc
● codziennie nowe wyzwania!

Miejsce pracy: Fundacja „Ukraiński Dom”, ul. Zamenhofa 1, Warszawa

Prosimy o wysyłanie CV na adres: [email protected] w tytule maila podając: „Koordynatorka/ Koordynator projektu”

Bardzo prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do CV:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Fundację ”Ukraiński Dom” z siedzibą w Warszawie, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres: [email protected]

Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku braku zgody, zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione w procesie rekrutacji

Prosimy o wysyłanie CV na adres: [email protected] w tytule maila podając:
„Koordynatorka/ Koordynator projektu”