Dołącz do zespołu Ukraińskiego Domu! Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Koordynatorka/ Koordynator zespołu

ds. aktywizacji zawodowej

Dołącz do zespołu Ukraińskiego Domu! Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Koordynatorka/ Koordynator zespołu ds. aktywizacji zawodowej

w wymiarze 40 godzin tygodniowo

Do Twoich zadań należeć będą:

● koordynowanie prac Zespołu ds. aktywizacji zawodowej
● odpowiedzialność za koncepcję, kreację i realizację kluczowych działań w zakresie aktywizacji zawodowej
● opracowywanie analiz i strategii prowadzonych działań
● przygotowywanie raportów i sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji poszczególnych działań i projektów
● monitorowanie konkursów grantowych, identyfikacja i analiza potencjalnych możliwości partnerstwa i finansowania, w tym w relacji z biznesem
● poszukiwanie instytucji grantowych/ monitoring programów pomocowych w zakresie aktywizacji zawodowej Beneficjentów
● poszukiwanie nowych pomysłów na działania w zakresie aktywizacji zawodowej Beneficjentów
● dbanie o dobrą atmosferę i komunikację wewnętrzną w zespole
● działanie zgodnie z przyjętymi politykami oraz standardami pracy w organizacji

Wymagane umiejętności i kompetencje:

● doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu relacjami i/lub partnerstwami z zewnętrznymi interesariuszami
● doświadczenie w zarządzaniu zespołem
● doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy
● znajomość języka polskiego i języka angielskiego (w mowie i w piśmie)
● znajomość języka ukraińskiego będzie dodatkowym atutem
● znajomość i umiejętność pracy w MS Office oraz w Google Docs
● znajomość polskiego rynku pracy
● dogłębne zrozumienie kontekstu ukraińskiego w Polsce
● dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność ustalania priorytetów
● nastawienie na realizację założonych celów, samodzielność w działaniu, proaktywność
● zaangażowanie i odpowiedzialność
● wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji
● doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

● umowę cywilno-prawną (lub B2B) lub umowę o pracę na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia
● wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji
● elastyczne podejście w zakresie organizacji pracy, w tym możliwość pracy w trybie hybrydowym
● możliwość rozwoju, udział w licznych dedykowanych szkoleniach
● wsparcie psychologiczne/ superwizje indywidualne i zespołowe
● pracę w zespole wielokulturowym nastawionym na współdziałanie i pomoc
● codziennie nowe wyzwania!

Miejsce pracy: Fundacja „Ukraiński Dom”, ul. Andersa 29, Warszawa

Prosimy o wysyłanie CV na adres: [email protected] w tytule maila podając: „Koordynatorka/ Koordynator zespołu ds. aktywizacji zawodowej”

Bardzo prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do CV:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Fundację ”Ukraiński Dom” z siedzibą w Warszawie, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa.

Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres: [email protected]

Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku braku zgody, zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione w procesie rekrutacji.

Prosimy o wysyłanie CV na adres: [email protected] w tytule maila podając:
„Koordynatorka/ Koordynator zespołu ds. aktywizacji zawodowej”