„Legalizacja pobytu w Polsce” spotkanie informacyjne

Zapraszamy serdecznie na bezpłatne spotkanie informacyjne dla obcokrajowców „ Legalizacja pobytu w Polsce”.

Spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2019 r. od 13:00 do 15:00.

Będzie ono poświęcone legalizacji pobytu w Polsce i będzie składało się z dwóch części: krótkiej prezentacji i pytań od uczestników.

Poprowadzą je pracownicy punktu konsultacyjego dla cudzoziemców w Domu Ukraińskim: Ivanna Kyliushyk i Victor Troyan.

Zapraszamy do Ukraińskiego Dom w Warszawie przy ul. Zamenhofa 1

Spotkanie odbędzie się przy wsparciu finansowym Fundacji Batorego

Ukraiński Dom to organizacja działająca od 2009, prowadzona przez imigrantów z Ukrainy i Polaków. Specjalizujemy się we wsparciu informacyjnym imigrantów, przeciwdziałaniu wykluczeniu i dyskryminacji, prowadzimy także szereg działań skierowanych na integrację imigrantów z polskim społeczeństwem. Od 24 lutego 2022 prowadzimy na szeroką skalę kompleksowe wsparcia dla osób uciekających przed wojną: ogólnopolską infolinię, punkt konsultacyjny, wsparcie mieszkaniowe, doradztwo zawodowe, pomoc w wejściu na rynek pracy i inne.

Federacja Mazowia to największa w województwie mazowieckim regionalna federacja organizacji pozarządowych. Działa od 20 lat na terenie jako dobrowolne porozumieniem ponad 75 różnorodnych NGO-sów. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie. Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do organizacji członkowskich. Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności.

Kontakt:
[email protected]
tel.kontaktowy: 514 511 086