Migrująca Afryka – Tunezja na szlaku współczesnej wędrówki ludów

Tunezja, państwo o tradycji emigracyjnej (10% populacji żyje poza granicami kraju, głównie w Europie), od 2011 zmaga się z wyzwaniami transformacji politycznej, społecznej i gospodarczej. Jednym z istotnych wyzwań jest zarządzanie migracjami – relacjami z liczną diasporą i nielegalną migracją Tunezyjczyków, ale także coraz istotniejszą imigracją. Arabska wiosna zdestabilizowała sąsiednią Libię, której mieszkańcy masowo chronili się w Tunezji. Tunezja do dziś gości też uchodźców z Syrii. Tranzytem przez Tunezję zdążają zaś do Europy obywatele państw Afryki Subsaharyjskiej, z których wielu dobrowolnie lub z braku innej perspektywy decyduje się zostać w Tunezji na stałe.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie zatytułowane „MIGRUJĄCA AFRYKA – TUNEZJA NA SZLAKU WSPÓŁCZESNEJ WĘDRÓWKI LUDÓW”, podczas którego o aktualnej sytuacji migracyjnej w Tunezji, o kierunkach migracji i ich powodach opowiedzą studentki z Narodowego Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Université de Carthage w Tunisie: Pani SABRINE HAMROUNI, która ukończyła socjologię na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Tunisie i kontynuuje naukę w zakresie migracji międzynarodowej, oraz Pani KARAMA REGUEI, studentka studiów dotyczących migracji.
Studentki goszczą w Warszawie z wizytą pod naukową opieką Pani HOUDY LAROUSSI, doktor socjologii (Université René Descartes Paris 5, Sorbona), Dyrektor Departamentu Badań w Instytucie Pracy i Spraw Społecznych, która związana jest również z Ośrodkiem Studiów nad Współczesnym Maghrebem w Tunisie, a aktualnie prowadzi badania nad kolejnymi pokoleniami imigracji tunezyjskiej we Francji. Pani Houda Laroussi zaszczyci nas swoją obecnością podczas spotkania i również zabierze głos w dyskusji.

KIEDY?
4 czerwca 2019, godz. 18.00-20.00
GDZIE?
Dom Ukraiński w Warszawie
ul. Zamenhofa 1

Jest to kolejne wydarzenie z cyklu „Spotkania z nieznanym”, w ramach którego ciekawe postaci z różnych zakątków świata opowiadają o rzeczach nieoczywistych, nieznanych, zaskakujących.

Spotkanie odbywać się będzie w języku francuskim z tłumaczeniem na język polski.
Wstęp wolny.

ZAPRASZAMY!

Ukraiński Dom to organizacja działająca od 2009, prowadzona przez imigrantów z Ukrainy i Polaków. Specjalizujemy się we wsparciu informacyjnym imigrantów, przeciwdziałaniu wykluczeniu i dyskryminacji, prowadzimy także szereg działań skierowanych na integrację imigrantów z polskim społeczeństwem. Od 24 lutego 2022 prowadzimy na szeroką skalę kompleksowe wsparcia dla osób uciekających przed wojną: ogólnopolską infolinię, punkt konsultacyjny, wsparcie mieszkaniowe, doradztwo zawodowe, pomoc w wejściu na rynek pracy i inne.

Federacja Mazowia to największa w województwie mazowieckim regionalna federacja organizacji pozarządowych. Działa od 20 lat na terenie jako dobrowolne porozumieniem ponad 75 różnorodnych NGO-sów. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie. Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do organizacji członkowskich. Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności.

Kontakt:
[email protected]
tel.kontaktowy: 514 511 086