Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Nauczyciel/ Nauczycielka języka polskiego medycznego

Do Twoich zadań należeć będą:

■ prowadzenie zajęć języka polskiego z uwzględnieniem słownictwa medycznego dla osób
z Ukrainy (poziom znajomości języka polskiego Uczestników kursu: A2/ B1)
■ sprawdzanie frekwencji słuchaczy oraz słuchaczek na zajęciach, prowadzenie listy
obecności
■ udział w spotkaniach organizacyjnych zespołu lektorskiego kursów języka polskiego
w Ukraińskim Domu
■ dbanie o dobrą atmosferę i komunikację wewnętrzną w zespole
■ działanie zgodnie z przyjętymi politykami oraz standardami pracy w organizacji

Wymagane umiejętności i kompetencje:
■ doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego
■ znajomość słownictwa medycznego niezbędnego w wykonywaniu pracy pielęgniarki/rza,
lekarki/rza, położnej/go, ratowniczki/ka medycznej/go, farmaceutki/ty, fizjoterapeutki/ty,
techniczki/ka laboratoryjnej/go
■ bardzo dobra znajomość języka polskiego (native speaker)
■ dobra organizacja pracy własnej
■ nastawienie na realizację założonych celów, samodzielność w działaniu, proaktywność
■ zaangażowanie i odpowiedzialność
■ komunikatywność
■ doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:
■ umowę cywilno-prawną (lub B2B) na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia
■ wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji
■ wsparcie w przygotowywaniu materiałów na zajęcia
■ pracę w zespole wielokulturowym nastawionym na współdziałanie i pomoc
■ codziennie nowe wyzwania!

Miejsce pracy: Fundacja „Ukraiński Dom”, Warszawa

Bardzo prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do CV:  „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz
CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Fundację ”Ukraiński
Dom” z siedzibą w Warszawie, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa.

Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację
o wycofaniu zgody na adres: [email protected];

Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w procesie
rekrutacji. W przypadku braku zgody, zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione
w procesie rekrutacji.

Prosimy o wysyłanie CV na adres: [email protected] w tytule maila podając:
„Nauczyciel/ Nauczycielka języka polskiego medycznego”