Komunikat prasowy z dn. 5 marca 2024

W sobotę, 2 marca 2024 roku, na drzwiach wejściowych siedziby Fundacji „Ukraiński Dom” przy ulicy Ludwika Zamenhofa 1, nieznany sprawca namalował sprayem szubienicę. Ten akt wandalizmu i przejaw mowy nienawiści został natychmiast zgłoszony warszawskiej policji.

Funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa I na podstawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wszczęli postępowanie na podstawie artykułu 257 Kodeksu Karnego RP 

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3″

Jesteśmy wdzięczni warszawskiej policji za szybką i zdecydowaną reakcję na incydent i czekamy na wyniki śledztwa. Będziemy również monitorować sprawę i informować o wynikach dochodzenia.

Fundacja Ukraiński Dom