Prestiżowa nagroda dla SzkoUA

SzkoUA (Warszawska Szkoła Ukraińska) otrzymała prestiżową nagrodę CEB Award for Social Cohesion 2024 za swoje innowacyjne podejście do edukacji dzieci uchodźczych. Nagroda ta jest przyznawana przez Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), instytucję kierującą się ideałami wspierania spójności społecznej, solidarności oraz pomocy grupom wrażliwym.

Do wyróżnienia zgłoszonych było ponad 100 inicjatyw z 27 krajów. Nagroda przyznawana jest od 2020 r. za wybitny wkład w spójność społeczną w całej Europie. Wręczenie nagrody odbyło się 6 czerwca podczas uroczystej gali w Reykjaviku.

Nagroda CEB dla SzkoUA

W SzkoUA robimy coś, co wielu wydaje się niemożliwe – jednocześnie integrujemy i dbamy o zachowanie tożsamości, łączymy polską i ukraińską podstawę programową, robimy to wspólnie, Ukraińcy i Polacy. Nagroda CEB, to wyróżnienie, które daje nadzieję na nowe podejście do edukacji dzieci uchodźczych” – powiedziała Antonina Michałowska, wicedyrektorka szkoły.

Ta nagroda to kolejny krok naszych uczniów w kierunku Europy. Ucząc się w ramach zintegrowanego programu polsko-ukraińskiego, jednocześnie zachowując ukraińską tożsamość, nasze dzieci stają się żywym mostem Ukrainy do Europy” – podkreślała Oksana Kolesnyk, dyrektorka Warszawskiej Szkoły Ukraińskiej .

Od pilnej odpowiedzi na kryzys do kompleksowej edukacji

Powstanie Warszawskiej Szkoły Ukraińskiej było odpowiedzią na palącą potrzebę związaną z atakiem Rosji na Ukrainę i koniecznością zatroszczenia się o dzieci uchodźcze. SzkoUA powstała wiosną 2022 roku w zaledwie 24 dni. W obliczu kryzysu SzkoUA stworzyła bezpieczne i wspierające środowisko, które zapewnia edukację oraz oparcie psychiczne i emocjonalne dla dzieci, które uciekły przed wojną. Zatrudnienie w szkole znalazły uchodźczynie z Ukrainy.

SzkoUA, współprowadzona przez Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie oraz Fundację Ukraiński Dom przy wsparciu Save the Children Polska, wyróżnia się nowatorskim podejściem do nauczania dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Autorskie rozwiązanie – połączenie podstaw programowych kraju pochodzenia oraz kraju przyjmującego jest innowacją, którą można implementować nie tylko w Polsce. Uczniowie uczą się jednocześnie w dwóch językach, dzięki czemu mogą zachować swoją tożsamość narodową, jednocześnie integrując się z lokalną społecznością. 270 uczennic i uczniów uczy się w 11 klasach. SzkoUA to projekt, który rozwiązuje dylematy dotyczące formy, procesów i zasadności edukacji osób z doświadczeniem uchodźstwa poza krajami ich pochodzenia.

Założyciele szkoły są przekonani, że zapewnienie dzieciom edukacji to obowiązek dorosłych, który wykracza poza troskę o dzieciństwo uczniów – to także inwestycja w przyszłość całych społeczeństw. Edukacja młodych osób z doświadczeniem uchodźstwa wspiera ich rozwój osobisty i intelektualny, a także umożliwia im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. To wszystko w dłuższej perspektywie przyczynia się do budowy bardziej zintegrowanego, solidarnego i silnego społeczeństwa.
Niestety ciągłość SzkoUA jest zagrożona ze względu na coraz mniejsze możliwości finansowe organizacji międzynarodowych. Polsk subwencja edukacyjna nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów.

Więcej informacji na temat Warszawskiej Szkoły Ukraińskiej można znaleźć na stronie internetowej www.vshkolu.edu.pl.