WEBINARY DLA DZIENNIKARZY MEDIÓW LOKALNYCH

Obecnie w Polsce mieszka ok. 2,2 mln Ukrainek i Ukraińców, co czyni ich ważnym i zauważalnym elementem tkanki społecznej. Życie razem może być bardzo wzbogacające, ale również stanowi wyzwanie. Pragniemy przedstawić społeczność ukraińską dziennikarzom, by mogli ją lepiej poznać i zrozumieć.

Zapraszamy do udziału w serii webinarów, podczas której cenieni, polscy dziennikarze, którzy zajmują się tematem Ukrainy, podzielą się swoją wiedzą na temat codziennego życia w czasie wojny w Ukrainie oraz opowiedzą o polsko-ukraińskich stosunkach na przestrzeni ostatnich lat. Odpowiedzą także na pytanie: jak pisać o innej grupie narodowej, by nie eskalować napięcia społecznego.

Wydarzenia realizowane są dzięki wsparciu Ashoka.

28 czerwca, 11:00-13:00

Temat: Jak pisać o innej grupie narodowej nie wpadając w pułapkę stereotypów i profilowania etnicznego.

Podczas webinaru poruszymy szereg istotnych zagadnień, m.in.: teoria a praktyka, wyzwania związane z stereotypizacją i dyskryminacją, negatywne konsekwencje profilowania etnicznego zarówno dla mediów, jak i służb policyjnych, rola dziennikarza jako antropologa w kontekście mniejszości etnicznych, migracji i uchodźstwa, znaczenie kontekstu i historii przy analizie zjawisk, jak radzić sobie z językiem nienawiści oraz dlaczego należy unikać rozpowszechniania negatywnych stereotypów.

Spotkanie będzie doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy, wymiany doświadczeń i prowadzenia dyskusji na temat odpowiedzialnego dziennikarstwa

Piotr Andrusieczko – dziennikarz, etnograf, politolog, publicysta, doktor nauk humanistycznych (Ph.D.). Korespondent „Gazety Wyborczej” w Ukrainie (od 2014 r.). Redaktor naczelny czasopisma „Ukraiński Żurnal”. Współpracuje z wieloma innymi mediami. Dziennikarz Roku (2014) według wersji Grand Press „za reportaże z Ukrainy, w których szczegółowo opisał wydarzenia z różnych punktów widzenia; a także za profesjonalizm, wiedzę i odwagę; za materiały z miejsc, do których nie każdy dotrze”.

26 lipca, 11:00-13:00

Temat: Jak wygląda życie społeczeństwa ukraińskiego podczas wojny.

29 lipca 15:00 – 17:00

Temat: Nowi mieszkańcy naszego polskiego domu: wyzwania życia obok siebie vs. wzbogacająca wymiana kultur.

19 czerwca, 9:30-11:30

Temat: Historia polsko-ukraińskich relacji społecznych ostatnich dekad.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu i ciekawą dyskusję.

Zaintersowanych nagraniem z webinaru zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Piotr Pogorzelski – wicedyrektor Polskiego Radia dla Zagranicy autor magazynu Po prostu Wschód w radiowej Trójce. Od niemal ćwierć wieku zajmuje się krajami byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim Ukrainą. Przez niemal 10 lat, od 2006 do 2015 roku, pracował jako korespondent w Kijowie. Wydał 3 książki na temat tego kraju, wśród nich „Barszcz ukraiński” opowiadający o życiu codziennym na Ukrainie. Od 2020 do 2024 roku związany z Biełsatem, teraz znów w Polskim Radiu.