Zapytanie ofertowe na wykonanie strony www

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia nr 3/FiK/2024 z dnia 14.05.2024 r. na  wykonania i wdrożenie nowej strony internetowej dla Fundacji „Ukraiński Dom”.

Szczegóły zamówienia znajdują się w załączniku.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.05.2024 do godz. 12:00 w formie skanu pocztą elektroniczną na adres [email protected]