II FORUM UKRAIŃSKICH ORGANIZACJI „MIGRACJA UKRAIŃCÓW DO POLSKI: WSPÓŁCZESNE WYZWANIA” – 2016

Wydarzenie miało być okazją do opracowania wspólnej koncepcji rozwoju współpracy między organizacjami, które pracują na rzecz Ukraińców w Polsce lub realizują polsko – ukraińskie projekty w różnych sferach.

Termin: 21-22 października 2016 roku w Ukraińskim Domu w Warszawie

W trakcie Forum dyskutowane były dwa kluczowe tematy: „Ukraińcy w Polsce: mniejszości i migranci z Ukrainy. Współczesne tendencje i wyzwania”  oraz „Rynek pracy i prawa pracownicze a ukraińscy migranci w Polsce”. Spotkanie było okazją do przedyskutowania i zdefiniowania problemów oraz wypracowania rekomendacji na przyszłość.

Dodatkowym atutem była możliwość spotkania  i podyskutowania o istotnych problemach migrantów z urzędnikami i pracownikami magistratu m.st. Warszawy, Urzędu ds. Cudzoziemców,  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego czy Państwowej Inspekcji Pracy.