„MIKOŁAJ PO UKRAIŃSKU” – 2012

Przedsięwzięcie było realizowane w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła w wielokulturowej społeczności”.

Celem projektu była integracja dzieci migrantów i obywateli RP w Warszawie oraz prezentacja tradycji mikołajkowych polskich i ukraińskich. Imprezy odbyły się w grudniu 2012 roku w Warszawie, wzięli w niej udział rodzice i dzieci, zarówno imigranci z Ukrainy, jak i warszawiacy.

Impreza pozwoliła przedstawicielom społeczności lokalnej, odwołując się do własnej tradycji, poznawać elementy kultury sąsiadów – zobaczyć to co jest wspólne, a co je różni. Pokazała, że to samo zjawisko kulturowe może mieć różne oblicza. Spotkanie było też okazją do przybliżenia języka ukraińskiego, ukraińskiego tańca oraz kuchni. Jednocześnie ukraińskie dzieci i ich rodzice mieli okazję, aby bezpośrednio od Polaków dowiedzieć się o polskich tradycjach mikołajkowych.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.