„NASZ WYBIR – ZASOBY INFORMACYJNE DLA IMIGRANTÓW Z UKRAINY W POLSCE IV”

Projekt jest w toku i jest to jego czwarta edycja. Realizowany jest we współpracy z tygodnikiem mniejszości narodowych w Polsce „Nasze Słowo”

W ramach projektu wydawany jest bezpłatny miesięcznik w języku ukraińskim „Nasz Wybir”, prowadzony jest portal internetowy w języku polskim i ukraińskim (www.naszwybir.pl) oraz profil na Facebooku. Ponadto, co najmniej raz w miesiącu organizowane są dyskusje publiczne (spotkania z czytelnikami), które mają dwojaki charakter.

Po pierwsze, są to działania informacyjne skierowane do imigrantów, oferowanych w ich języku ojczystym, a dotyczących zagadnień związanych z legalizacją pobytu, zatrudnieniem, edukacją, ochroną zdrowia, ofertą instytucji pomocowych. Po drugie, jest to prezentacja imigrantów z Ukrainy społeczeństwu polskiemu.

Chcemy, by społeczeństwo przyjmujące miało możliwość poznać różne oblicza imigrantów z Ukrainy – nie tylko jako pomocy domowych i pracowników sezonowych, ale również imigrantów jako ludzi kultury, naukowców, biznesmenów, którzy z powodzeniem realizują się w polskich realiach.

Projekt jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, a także (w latach 2011- VI.2015) Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.