Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

 Specjalista/ Specjalistka ds. pozyskiwania funduszy

Do Twoich zadań należeć będą:

– poszukiwanie instytucji grantowych/ monitoring programów pomocowych spójnych ze
strategią i kierunkami działania Fundacji (programów rządowych, samorządowych,
środków europejskich, donorów międzynarodowych itp.)
– analiza założeń programów pomocowych/ konkursowych pod kątem aktualnych potrzeb
finansowych Fundacji oraz spełniania kryteriów wybranego programu pomocowego
– kompleksowe przygotowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (we
współpracy z koordynatorami merytorycznymi Fundacji)
– przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (wniosku, budżetu, harmonogramu i
wskaźników projektów) oraz innych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o
finansowanie
– przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podpisania umów o finansowanie
– działanie zgodnie z przyjętymi politykami oraz standardami pracy w organizacji

Wymagane umiejętności i kompetencje:
– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym z pozyskiwaniem funduszy
i pisaniem wniosków projektowych – szczególnie w obszarze środków europejskich i
międzynarodowych instytucji humanitarnych
– doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej
– biegła znajomość języka angielskiego – w mowie i w piśmie
– bardzo dobra znajomość języka polskiego lub języka ukraińskiego
– znajomość polskiego rynku pracy i zagadnień związanych z wchodzeniem migrantów/ek
na polski rynek pracy
– bardzo dobra znajomość MS Office
– mile widziana umiejętność sporządzania analiz i prognoz finansowych
– dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność ustalania priorytetów
– nastawienie na realizację założonych celów, samodzielność w działaniu, proaktywność
– umiejętność słuchania i otwartość na różne zdania/ opinie
– zaangażowanie i odpowiedzialność
– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
– doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

– umowę cywilno-prawną (lub B2B) na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia
– wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji

– elastyczne godziny pracy oraz pracę w modelu hybrydowym
– pracę w zespole wielokulturowym nastawionym na współdziałanie i pomoc osobom
migranckim i uchodźczym
– codziennie nowe wyzwania!

Miejsce pracy: Fundacja „Nasz Wybór”, ul. Zamenhofa 1, Warszawa

Bardzo prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do CV: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz
CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Fundację ”Nasz
Wybór” z siedzibą w Warszawie, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa.
Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację
o wycofaniu zgody na adres: [email protected]”;
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w procesie
rekrutacji. W przypadku braku zgody, zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione
w procesie rekrutacji.

Prosimy o wysyłanie CV na adres:
[email protected]
w tytule maila podając: „Specjalista/ Specjalistka ds. pozyskiwania funduszy”