PROGRAM WYMIANY MŁODZIEŻY „OD MEDIACJI SZKOLNEJ DO ZGODY OBYWATELSKIEJ” – 2016

W roli organizatora projektu wystąpiła Fundacja Nasz Wybór, która razem z partnerami – Polskim Centrum Mediacji, Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej i Stowarzyszeniem „Urożaj Hromadi” – przygotowała tygodniowy program dla 24-osobowej grupy polskich i ukraińskich gimnazjalistów.

Grupa polska to uczniowie szkoły nr 33 w Gdańsku. Ukraińscy rówieśnicy przyjechali z różnych części swojego kraju, większość to mieszkańcy obwodu czerkaskiego. Znaleźli się jednak wśród nich uciekinierzy ze znajdującego się pod kontrolą separatystów Ługańska i okupowanego przez Rosję półwyspu krymskiego.

Termin realizacji programu: 9-16 października 2016 r.

Centralnym elementem programu były warsztaty, które miały za zadanie przygotować uczestników projektu z Polski i Ukrainy do pełnienia funkcji szkolnych mediatorów w rozwiązywaniu sporów rówieśniczych. Kilkudniowe warsztaty w zakresie mediacji rówieśniczej, zawierające elementy wiedzy teoretycznej i praktycznej, poprowadziły doświadczone specjalistki z Polskiego Centrum Mediacji, od lat uprawiający zawód mediatorów i pracujących z młodzieżą w szkole.

Upowszechnieniem rezultatów projektu było wydanie publikacji „Mediacja w szkole. Poradnik”, która został rozdany dla szkół uczestniczących w projekcie oraz pozostałych zainteresowanych placówek szkolnych między innymi w Czerkasach i Gdańsku. Publikacja będzie stanowić wsparcie dla uczniów szkół średnich, którzy chcą poszerzać wiedzę oraz rozwijać swoje umiejętności w zakresie mediacji rówieśniczej.

Realizacja projektu stała się możliwa dzięki programowi grantowemu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.