PROJEKT „UKRAIŃCY – AKTYWNI MIESZKAŃCY WARSZAWY” – 2016

W okresie od października do grudnia 2016 roku Fundacja pomagała w wydawaniu „Niezbędnika aktywnych mieszkańców Warszawy” i realizowała projekt „Ukraińcy – aktywni mieszkańcy Warszawy”, który miał na celu promocje treści zawartych w Niezbędniku.

W ramach projektu Fundacja przeprowadziła cykl spotkań informacyjnych poświęconych temu, jak aktywnie działać w Warszawie i jak zmieniać i udoskonalać swoją dzielnicę przy pomocy miejskich grantów. W listopadzie i grudniu zorganizowano spotkania z miejscowymi aktywistami oraz mieszkańcami zwyczajnie nieobojętnymi na lokalne sprawy.

Organizatorzy mówili, co można robić i do kogo się zwracać, jeśli ktoś ma pomysł na poprawę funkcjonowania w swej okolicy; jak znaleźć aktywnych mieszkańców, którzy dołączyliby do inicjatywy; jak można wpłynąć na decyzje władz miasta dotyczące miejsca zamieszkania danej osoby; jak otrzymać „małe granty” od miasta Warszawa na realizację pomysłów. W celu włączenia jak największej liczby aktywnych Ukraińców spotkania odbywały się w różnych dzielnicach Warszawy, w miejscach lokalnej aktywności, w których można liczyć na bezpłatne wsparcie realizacji ciekawych inicjatyw każdego mieszkańca dzielnicy i promocję jego pomysłu.

W ramach projektu odbyło się też Spotkanie networkingowe ukraińskich organizacji, inicjatyw oraz aktywnych Ukraińców – mieszkańców Warszawy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy działają na rzecz Ukraińców, inicjatyw obywatelskich ukraińskich migrantów, przedstawiciele ambasady ukraińskiej.

W trakcie tego wydarzenia zostały przeprowadzono:

  • Prezentację Niezbędnika aktywnego mieszkańca w języku ukraińskim;
  • Prezentację ciekawych inicjatyw lokalnych;
  • Prezentację organizacji i osób zainteresowanych działaniem;
  • Spotkanie z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy i jego działów oraz innych miejskich instytucji, które opowiedzieli o możliwościach grantowych oraz poza grantowych.

Projekt realizowany przy finansowym wsparciu miasta stołecznego Warszawa.