Fundacja „Nasz Wybór”

Fundacja „Nasz Wybór” została założona przez Ukraińców i ich przyjaciół Polaków, aby pracować na rzecz ukraińskich migrantów w Polsce, pomagać im w integracji z polskim społeczeństwem i polską kulturą, a także zapoznawać Polaków z kulturą ukraińską.

Początki działalności

W 2004 roku w Warszawie zorganizowała się grupa przyjaciół – Ukraińców i Polaków – którzy wspierali „pomarańczową rewolucję”. W tym czasie nie tylko na Ukrainie, ale także na całym świecie Ukraińcy zaczęli się jednoczyć i działać na rzecz tworzenia otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Wspierani przez Polaków aktywni Ukraińcy z Warszawy również podjęli podobną aktywność. Przez pięć lat Inicjatywa Obywatelska „Nasz Wybór – Ukraina” uczestniczyła w różnych projektach, między innymi była współzałożycielem Centrum Powitania w Warszawie, które wspierało migrantów z różnych grup etnicznych, obojga płci i w różnym wieku, udzielając im pomocy prawnej czy organizując imprezy kulturalne i edukacyjne. W 2009 roku oficjalnie została zarejestrowana Fundacja „Nasz Wybór”.

Misja

Głównym celem Fundacji „Nasz Wybór” jest pomoc w integrowaniu ukraińskich migrantów z polskim społeczeństwem, wspieranie rozwoju kontaktów kulturalnych, oświatowych, ekonomicznych i politycznych między Polską i Ukrainą oraz upowszechnianie wartości demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego. Większość działań jest oczywiście skierowana do migrantów z Ukrainy w Polsce, fundacja jednak regularnie włącza się w inicjatywy i projekty dotyczące innych grup obcokrajowców przebywających w Polsce.

Działania

Fundacja prowadzi aktywną działalność informacyjną, wydając gazetę „Nasz Wybór” dla Ukraińców przebywających w Polsce i prowadząc portal naszwybir.pl, a także organizując co miesiąc spotkania z czytelnikami, na których są poruszane tematy ważne dla Ukraińców w Polsce lub pojawiają się ciekawi ludzie, na przykład sławni ukraińscy pisarze. Fundacja bardzo często bierze udział różnych wydarzeniach kulturalnych, jak Dzień Niepodległości Ukrainy w Warszawie, albo inicjuje spotkania eksperckie, które mają na celu zwiększenie efektywności działań na rzecz ukraińskich migrantów w Polsce. Warto podkreślić, że wszystkie działania Fundacji „Nasz Wybór” skupiają się na pomocy w codziennym życiu obcokrajowców w Polsce i dotarciu do nich z potrzebną informacją czy ze wsparciem.

Fundacja prowadzi także badania socjologiczne, między innymi we współpracy z fundacją Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz zrealizowała projekt „Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Badanie społeczne”, którego głównymi celami były:

  • dostarczenie wiedzy o sytuacji na rynku pracy imigrantów z dyplomem, szczególnie zbadanie funkcjonowania w praktyce regulacji prawnych ukierunkowanych na zapewnienie migrantom-absolwentom polskich uczelni realnych możliwości dostępu do polskiego rynku pracy,
  • ujawnienie przeszkód utrudniających integrację imigrantów na rynku pracy, zwłaszcza związanych ze społecznym wizerunkiem imigrantów jako pracowników i pracodawców.

Od maja 2014 roku Fundacja „Nasz Wybór” realizuje interesujący i cieszący się dużym powodzeniem projekt Klub Ukraińskich Kobiet, mający za zadanie pomóc ukraińskim kobietom w średnim wieku, które przyjeżdżają do pracy w Polsce, w integrowaniu się w nowym kraju i odnalezieniu swojego miejsca w polskiej rzeczywistości. Klub zbiera się regularnie co niedzielę, każde spotkanie jest zaś poświęcone innemu tematowi lub problemowi. Czasem są to warsztaty rękodzielnicze lub kulinarne, czasem – spotkania z ekspertami z różnych dziedzin, dzięki którym członkinie (coraz częściej są nimi także młode Ukrainki) zyskują przydatną wiedzę. Ostatnio zaczęła również działać akademia menedżerów, w ramach której członkinie prowadzą warsztaty dla innych kobiet – jak się wydaje, w taki sposób będzie się aktywizować coraz większa liczba Ukrainek w Polsce.

Fundacja „Nasz Wybór” od początku poświęca dużo uwagi najmłodszym migrantom, prowadząc dla nich warsztaty artystyczne i wydając książki. Najnowszą inicjatywą organizacji jest weekendowy klub dla dzieci „Rękawiczka”, służący integracji dzieci i rodziców oraz zapoznawaniu ich z ukraińską kulturą i językiem ukraińskim w ramach ciekawych i twórczych zajęć.

Warto również podkreślić, że Fundacja „Nasz Wybór” odegrała kluczową rolę w powstaniu Domu Ukraińskiego – miejsca ważnego dla Ukraińców w Warszawie – który działa od listopada 2014 roku. Jest on otwarty dla wszystkich Ukraińców, Polaków i osób innych narodowości chętnych do współpracy. Dom Ukraiński znajduje się pod adresem Zamenhofa 1, bardzo blisko od stacji metra Ratusz Arsenał, na Muranowie. Odbywają się tu różne spotkania i wydarzenia kulturalne, porady prawne, kursy językowe, wystawy. Swoją siedzibę ma tu Klub Ukraińskich Kobiet i Klub Dziecięcy „Rękawiczka”,

W związku z obecną sytuacją społeczno-polityczną na Ukrainie Fundacja „Nasz Wybór” prowadzi działalność charytatywną, występując jako inicjator lub współorganizator rożnych zbiórek na potrzeby wojska ukraińskiego czy uchodźców z Ukrainy. Przykładem może być akcja „Opatrunek za torbę”, w ramach której organizatorzy sprzedają ekologiczne torebki z wyszywanką ukraińską, a pozyskane środki przekazują na leki dla ukraińskich żołnierzy. Fundacja „Nasz Wybór” współorganizuje także projekt „Pomagaj Ukrainie”.

Fundacja „Nasz Wybór” od początku istnienia jest zaangażowana w działalność na rzecz wsparcia Ukrainy, szczególnie w jej dążeniach do integracji z Unią Europejską.

Plany na przyszłość

Fundacja „Nasz Wybór” ma w końcu miejsce, w którym może organizować wiele działań i spotkań. Fundacja zamierza inwestować w rozwój Domu Ukraińskiego, aby uczynić go sercem ukraińskiej społeczności w Warszawie. Planujemy kontynuowanie bieżących projektów i rozszerzanie działalności informacyjnej. Najważniejsza dla nas jest oczywiście pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Działalność Fundacji „Nasz Wybór” można śledzić na stronie internetowej naszwybir.pl i w serwisie społecznościowym Facebook.