Działajmy razem na Mazowszu – rekrutacja do trzeciej edycji projektu! 

Ukraiński Dom w Warszawie i Federacja Mazowia zapraszają do udziału we wspólnym polsko-ukraińskim projekcie – projekcie wsparcia społeczności lokalnej Mazowsza w budowaniu polsko-ukraińskiego dialogu.

 

Kogo zapraszamy?

– Instytucje publiczne i organizacje pozarządowe z terenu województwa mazowieckiego (spoza Warszawy) chętne do działania na rzecz osób z Ukrainy i wzmocnienia swojej instytucji poprzez wspieranie ukraińskiej społeczności.

– Osoby z Ukrainy mieszkające w województwie mazowieckim, które działają lub chciałyby działać na rzecz swojej społeczności.

Celem projektu jest:

– wzmocnienie lokalnych instytucji w pracy ze społecznością ukraińską,

– wsparcie uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy mieszkających w woj. mazowieckim w zaspokajaniu ich głównych potrzeb w związku z sytuacją uchodźstwa (m.in. potrzeby informacyjne, bytowe, integracyjne, psychologiczne, wsparcie na rynku pracy itd.),

– tworzenie w środowisku lokalnym oferty wspierającej społeczność ukraińską poprzez angażowanie osób z Ukrainy w działania społeczne,

– wsparcie dialogu społeczności lokalnych woj. mazowieckiego w nowych okolicznościach, w tym budowanie dialogu i współpracy lokalnej społeczności i społeczności ukraińskiej – współpracy opartej na otwartości i partycypacji.

W ramach projektu instytucje i organizacje: 

– wezmą udział w trzydniowej wizycie studyjnej i warsztatach wprowadzających w Warszawie – zapraszamy po 2 osoby z każdej instytucji/organizacji; zachęcamy do udziału 1 osoby pochodzenia ukraińskiego (choć nie jest to warunek udziału w projekcie);

– w ciągu 3 miesięcy otrzymają wsparcie dwojga mentorów w wymiarze ok. 30 godzin, którzy pomogą w przeprowadzeniu diagnozy lokalnej i stworzeniu oferty włączającej społeczność ukraińską;

– otrzymają wsparcie merytoryczne dla lokalnych animatorów/animatorek ukraińskich – osoby, które będą prowadzić takie zajęcia/działania będą wspierane merytorycznie przez zasoby i kontakty Ukraińskiego Domu w Warszawie;                                             

– opcjonalnie: wsparcie finansowe w zatrudnieniu lokalnego animatora/animatorki działań na rzecz społeczności ukraińskiej.                                            

Do udziału w projekcie zapraszamy m.in.:

– lokalnie działające organizacje pozarządowe;

– samorządowe instytucje kultury (m.in. ośrodki kultury, biblioteki, muzea);

– ośrodki pomocy społecznej i centra usług społecznych;

– centra integracji społecznej;

– urzędy miast/ gmin/ starostwa powiatowe.

Osoby z Ukrainy chcące działać, prosimy o: 

– znalezienie w swojej miejscowości lokalnej instytucji i wspólne zgłoszenie się do projektu;

– jeśli nie uda się znaleźć lokalnej instytucji – prosimy o maila: [email protected]  – podając informacje o sobie, miejscu zamieszkania i krótki opis pomysłu na działanie. Postaramy się pomóc w znalezieniu lokalnej instytucji. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Organizatorzy pokrywają wszystkie koszty udziału w projekcie, w tym przejazd i nocleg w Warszawie, wyżywienie, wsparcie szkoleniowe i eksperckie. Ze względu na napięty program wizyty rekomendujemy skorzystanie z noclegu w Warszawie (nawet jeśli mieszkają Państwo w gminach ościennych). 

HARMONOGRAM:

termin trzydniowej wizyty studyjnej w Warszawie, która rozpoczyna udział w projekcie:

– 26 – 28 września (wtorek-czwartek);

– rekrutacja trwa na bieżąco, ale działa zasada kto pierwszy ten lepszy 🙂;

– termin zgłoszeń do trzeciej edycji – 17 września;

– informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie nie później niż 7 dni przed wybranym terminem wizyty studyjnej.

– październik- listopad – spotkania z mentorami, diagnoza lokalna.

– listopad – grudzień – wdrażanie rozwiązań i wsparcie doradcze.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

żeby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz wybierając odpowiednią datę wizyty studyjnej (1 zgłoszenie od jednej instytucji);

w wyborze instytucji do projektu atutem będą wcześniejsze doświadczenia pracy dla/ze społecznością ukraińską, lokalizacja oraz zgłoszenie osoby mogącej pełnić rolę animatorki/animatora społeczności ukraińskiej.

Ukraiński Dom to organizacja działająca od 2009, prowadzona przez imigrantów z Ukrainy i Polaków. Specjalizujemy się we wsparciu informacyjnym imigrantów, przeciwdziałaniu wykluczeniu i dyskryminacji, prowadzimy także szereg działań skierowanych na integrację imigrantów z polskim społeczeństwem. Od 24 lutego 2022 prowadzimy na szeroką skalę kompleksowe wsparcia dla osób uciekających przed wojną: ogólnopolską infolinię, punkt konsultacyjny, wsparcie mieszkaniowe, doradztwo zawodowe, pomoc w wejściu na rynek pracy i inne.

Federacja Mazowia to największa w województwie mazowieckim regionalna federacja organizacji pozarządowych. Działa od 20 lat na terenie jako dobrowolne porozumieniem ponad 75 różnorodnych NGO-sów. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie. Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do organizacji członkowskich. Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności.

Projekt finansowany dzięki  współpracy z Danish Refugee Council  i UNHCR w ramach programu: „Ochrona osób przymusowo przesiedlonych poprzez działalność Centrów Wsparcia/Community Centers”.

Kontakt: 

[email protected]

tel.kontaktowy: 514 511 086