Relacja z 22. spotkania z cyklu „Wieczory z Pasją”

Dnia 19 marca br. w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyło się kolejne z cyklu spotkań „Wieczorów z Pasją”. Było to  22. spotkanie, którego organizatorem był Samorząd Studencki Wydziału Pedagogicznego ChAT oraz Biblioteka Główna ChAT. Spotkanie odbywało się w formie panelu dyskusyjnego, którego celem było zaprezentowanie problemów,  z którymi spotykają migranci przybywający do Polski z Ukrainy.

Spotkanie otworzył Prodziekan Wydziału Pedagogicznego ChAT dr Rafał Bodarski, który przywitał zaproszonych Gości. Wprowadzając w tematykę spotkania Pan Prodziekan zaznaczył, że Akademia jest miejscem dla osób otwartych na świat i jego różnorodność.

Kolejno moderatorzy spotkania – mgr Bożena Stacewicz (Biblioteka Główna ChAT) oraz Sebastian Szymański (Samorząd Studencki ChAT) przeszli do zadawania pytań Gościom.  Uczestnikami panelu byli: Ivanna Kyliushyk (Fundacja „Nasz Wybór”), Piotr Tyma (Związek Ukraińców w Polsce), o. Piotr Kuszka OSBM (Kościół Greckokatolicki w Polsce), pastor Mykhaylo Baloha (Kościół Chrześcijan Baptystów w RP), ks. Doroteusz Sawicki (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) oraz Ivan Teterko (student ChAT).

Na zakończenie odbyła się publiczna dyskusja na określony temat. Głos w dyskusji zabrał  m.in. dr hab. prof. ChAT Marek Piotrowski oraz ks. dr hab. prof. UKSW Janusz Balicki.

 

Ukraiński Dom to organizacja działająca od 2009, prowadzona przez imigrantów z Ukrainy i Polaków. Specjalizujemy się we wsparciu informacyjnym imigrantów, przeciwdziałaniu wykluczeniu i dyskryminacji, prowadzimy także szereg działań skierowanych na integrację imigrantów z polskim społeczeństwem. Od 24 lutego 2022 prowadzimy na szeroką skalę kompleksowe wsparcia dla osób uciekających przed wojną: ogólnopolską infolinię, punkt konsultacyjny, wsparcie mieszkaniowe, doradztwo zawodowe, pomoc w wejściu na rynek pracy i inne.

Federacja Mazowia to największa w województwie mazowieckim regionalna federacja organizacji pozarządowych. Działa od 20 lat na terenie jako dobrowolne porozumieniem ponad 75 różnorodnych NGO-sów. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie. Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do organizacji członkowskich. Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności.

Kontakt:
[email protected]
tel.kontaktowy: 514 511 086