Seminarium naukowe nt. prawa pracowników migrujących z Ukrainy

Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego mają przyjemność zaprosić na seminarium naukowe pt. „Zabezpieczenie społeczne i prawa pracowników migrujących z Ukrainy w Polsce”, które odbędzie się 24 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00 w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 273 (II piętro).

PROGRAM
Wystąpienie wprowadzające: „Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym z 2012 roku w kontekście polsko-ukraińskiej polityki migracyjnej i wzmocnienia praw człowieka pracowników migrujących z Ukrainy w Polsce” – dr Kateryna Krakhmalova, Uniwersytet Narodowy “Akademia Kijowsko-Mohylańska” w Kijowie, wizytująca badaczka Instytutu Nauk Prawnych PAN, stypendystka Fundacji im. K. Skubiszewskiego

Komentarze ekspertek i ekspertów:
-> dr hab. Paweł Kaczmarczyk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
-> Myroslava Keryk, Fundacja „Nasz Wybór”
-> dr Marta Kindler, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
-> dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN, Instytut Nauk Prawnych PAN, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Dyskusja z udziałem uczestników i uczestniczek:
Moderatorka dyskusji: prof. dr hab. Irena Rzeplińska, Instytut Nauk Prawnych PAN

Ukraiński Dom to organizacja działająca od 2009, prowadzona przez imigrantów z Ukrainy i Polaków. Specjalizujemy się we wsparciu informacyjnym imigrantów, przeciwdziałaniu wykluczeniu i dyskryminacji, prowadzimy także szereg działań skierowanych na integrację imigrantów z polskim społeczeństwem. Od 24 lutego 2022 prowadzimy na szeroką skalę kompleksowe wsparcia dla osób uciekających przed wojną: ogólnopolską infolinię, punkt konsultacyjny, wsparcie mieszkaniowe, doradztwo zawodowe, pomoc w wejściu na rynek pracy i inne.

Federacja Mazowia to największa w województwie mazowieckim regionalna federacja organizacji pozarządowych. Działa od 20 lat na terenie jako dobrowolne porozumieniem ponad 75 różnorodnych NGO-sów. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie. Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do organizacji członkowskich. Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności.

Kontakt:
[email protected]
tel.kontaktowy: 514 511 086