Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista IT

Do Twoich zadań należeć będą:

– administracja Google Workspace/ M365/ AAD
– administracja serwerami wirtualnymi Linux/Windows w Azure i GCP
– wsparcie, utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania aplikacji i usług hostowanych na
infrastrukturze Fundacji; aplikacje są oparte o PHP+Mysql/ Postgresql (kimai, wordress),
Python (custom)
– automatyzacja procedur i procesów w dziale IT (np. oskryptowanie zakładania kont,
skrypty wspierające provisioning laptopów przez Intune)
– wsparcie działania aplikacji i usług zewnętrznych, w tym Salesforce, GetResponse
– wsparcie w procesie określania kosztów IT w procesach budżetowania i planowania
– udział w procesach zakupowych IT (rekomendowanie sprzętu)

Wymagane umiejętności i kompetencje:

– znajomość technologii klasy MDM i zdalnego zarządzania urządzeniami (np. Intune)
– znajomość zagadnień dotyczących administracji i budowy sieci LAN w środowisku
biurowym, w tym znajomość usług sieciowych dostępnych w sieci LAN
– znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa IT
– otwartość na nowe rozwiązania, ich sprawną adaptację do potrzeb użytkowników
– znajomość języka polskiego
– umiejętność współpracy z osobami nie technicznymi, współpracy z partnerami
zewnętrznymi
– dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność ustalania priorytetów
– nastawienie na realizację założonych celów, samodzielność w działaniu, proaktywność
– zaangażowanie i odpowiedzialność
– komunikatywność

Oferujemy:

– umowę cywilno-prawną (lub B2B) na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia
– wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji
– pracę w zespole wielokulturowym nastawionym na współdziałanie i pomoc
– codziennie nowe wyzwania!

Miejsce pracy: Fundacja „Nasz Wybór”, ul. Zamenhofa 1, Warszawa

Bardzo prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do CV: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz
CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Fundację ”Nasz
Wybór” z siedzibą w Warszawie, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa.
Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację
o wycofaniu zgody na adres: [email protected]”;
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w procesie
rekrutacji. W przypadku braku zgody, zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione
w procesie rekrutacji.

Prosimy o wysyłanie CV na adres:
[email protected]
w tytule maila podając: „Specjalista IT”