Trawa drąży ziemię | Performance

Premiera performance’u z udziałem artystów z Krymu!

Serdecznie zapraszamy 12 czerwca na pokaz performance’u autorstwa krymskiej twórczyni Hałyny Dżykajewej (Галина Джикаева (Galina Dzhikaeva)) i dramaturgów Dena oraz Jany Humenny (Дэн Гуменный (Den Gumenniy) \ Яна Гуменная (Yana Gumennaya)) pt. “Trawa drąży ziemię”. Tematem sztuki jest morze, miłość i nienawiść odzwierciedlone w świadectwach tortur na okupowanym Krymie.

W fabułę performance’u wpleciona została współczesna poezja krymskotatarska oraz sprawozdanie КримSOS o torturach na Krymie, raport Amnesty International o torturach i łamaniu praw człowieka na okupowanym Donbasie, sprawozdanie Urzędu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka oraz zeznania świadków zbrodni i przestępstw.

Na podstawie wspomnianych dokumentów powstał teatr fizyczny i nowa nieakademicka myzuka. Ból przez język poezji, dźwięku i ruchu z wykorzystaniem nowych technologii audiowizualnych.

Niestety, temat Krymu w sztuce ukraińskiej jest mało eksploatowany. Celem przedsięwzięcia artystycznego jest wypełnienie zaistniałej luki. Język muzyki і tańca jest zrozumiały dla każdego i z pewnością zainteresuje także polskiego odbiorcę.

Performance „Trawa drąży ziemię” pomoże zwrócić uwagę społeczeństwa na problem łamania praw człowieka na okupowanym Krymie, ludzkich cierpień i nadziei społeczności krymskotatarskiej.

Sztuka jest koprodukcją kijowskiego PostPlayТеатр i Krymskiego Domu w Kijowie.

Centrum Kultury Tatarów Krymskich „Krymski Dom w Warszawie” wraz z Ukraińskim Domem w Warszawie są organizatorami polskiej premiery.

WSTĘP WOLNY, aczkolwiek z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje pierwszeństwo wejścia. Prosimy o przybycie 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu.

Brak tłumaczenia na język polski.

Ukraiński Dom to organizacja działająca od 2009, prowadzona przez imigrantów z Ukrainy i Polaków. Specjalizujemy się we wsparciu informacyjnym imigrantów, przeciwdziałaniu wykluczeniu i dyskryminacji, prowadzimy także szereg działań skierowanych na integrację imigrantów z polskim społeczeństwem. Od 24 lutego 2022 prowadzimy na szeroką skalę kompleksowe wsparcia dla osób uciekających przed wojną: ogólnopolską infolinię, punkt konsultacyjny, wsparcie mieszkaniowe, doradztwo zawodowe, pomoc w wejściu na rynek pracy i inne.

Federacja Mazowia to największa w województwie mazowieckim regionalna federacja organizacji pozarządowych. Działa od 20 lat na terenie jako dobrowolne porozumieniem ponad 75 różnorodnych NGO-sów. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie. Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do organizacji członkowskich. Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności.

Kontakt:
[email protected]
tel.kontaktowy: 514 511 086