W obliczu eskalacji wojny

Działalność i rozwój Ukraińskiego Domu znacząco przyspieszyła po 24 lutego 2022 r. na skutek eskalacji rosyjskiej agresji na Ukrainę. W krótkim czasie do Polski przyjechały setki tysięcy Ukraińców, którzy potrzebowali natychmiastowego wsparcia i pomocy. Fundacja zaczęła działania na większą skalę, a z organizacji zajmującej się prawami migrantów przekształciliśmy się w centrum kryzysowe, oferujące różnorodne wsparcie. Z małego (dziesięcioosobowego) zespołu zmieniliśmy się w organizację zatrudniającą ponad 200 osób.

Nasz, istniejący od 2016 r., punkt konsultacyjny powiększył się z dwu- do dwudziestoosobowego zespołu, udzielającego profesjonalnych porad w kwestiach prawno-administracyjnych dla cudzoziemców w Polsce. Porady i konsultacje odbywają się w stacjonarnym punkcie konsultacyjnym oraz za pośrednictwem naszej infolinii. Od marca przeprowadziliśmy ponad 16 tysięcy konsultacji stacjonarnych oraz 62 tysiące konsultacji telefonicznych. Codziennie odbieramy ponad 200 telefonów.

Powstał także dział mieszkaniowy, którego głównym zadaniem jest pomoc osobom uchodźczym w znalezieniu kwaterunku w Polsce. Stworzyliśmy 10 stanowisk pracy na dwie zmiany – do połowy maja obsługiwany przez zespół wolontariuszy, obecnie – przez zespół etatowych pracowników. Do tej pory dzięki otwartości i solidarności Polek i Polaków zakwaterowaliśmy ponad 11 tysięcy osób.

 Solidarność z osobami uchodźczymi i chęć niesienia pomocy od pierwszego dnia eskalacji wojny przyczyniły się do powstania działu wolontariackiego – w naszej bazie mamy ponad 5000 osób. Na przestrzeni ostatnich miesięcy nasi wolontariusze pełnili niemal 1000 dyżurów wolontariackich. Wspieraliśmy domy kultury, ambasadę oraz liczne organizacje pozarządowe. Pomagaliśmy na dworcach, w szkołach oraz ośrodkach recepcyjnych.

Stworzyliśmy program związany z szeroko rozumianą tematyką pracy w Polsce, skierowany do cudzoziemców. Prowadzimy szkolenia dla osób uchodźczych, udzielamy im konsultacji dotyczących prawa pracy oraz doradztwa zawodowego, działamy również na rzecz wyrównywania szans cudzoziemców na polskim rynku pracy.

W związku z wojną w Ukrainie, fundacji udało się stworzyć bezpieczne miejsce dla dzieci z ukraińskich rodzin uchodźczych, umożliwiające im spokojne kontynuowanie nauki. W Warszawie otworzyliśmy stacjonarną szkołę, działającą w ramach ukraińskiego systemu edukacji. Obecnie 250 uczniów i uczennic podjęło w niej naukę, a pracę otrzymało tu 35 nauczycieli z Ukrainy. We współpracy z innymi organizacjami aktywnie bierzemy udział w bezpośrednim wsparciu mieszkańców Ukrainy w związku z eskalacją wojny: kupiliśmy karetkę, dostarczaliśmy leki, apteczki, plecaki medyczne i inne potrzebne zasoby.