Wieczór twórczości Iji Kiwy

Zapraszamy 26 października o 18.00 do Ukraińskiego Domu w Warszawie na wieczór twórczości Iji Kiwy.

Ija Kiwa – ukraińska poetka, tłumaczka, dziennikarka, członkini ukraińskiego PEN-klubu. Urodziła się w Doniecku, od 2014 roku – z powodu działań wojennych na Donbasie – mieszka w Kijowie. Wiersze pisze po rosyjsku i ukraińsku. Jest autorką dwóch tomików poetyckich («Podalsze ot raja» i «Persza storinka zymy») oraz zbioru wywiadów z pisarzami białoruskimi „My prokynemoś inszymy” (2021). Przekłada na język rosyjski wiersze współczesnych poetów ukraińskich oraz na język ukraiński i rosyjski poetów białoruskich i polskich. Jej wiersze były tłumaczone na 15 języków. Laureatka wielu międzynarodowych i ukraińskich festiwali oraz konkursów literackich i translatorskich. Obecnie jest stypendystką programu Ministra Kultury Polski „Gaude Polonia” (2021).

Na spotkaniu porozmawiamy z Iją o jej twórczości, posłuchamy jej wierszy.

Moderatorką spotkania będzie Olesya Malyugina, aktywistka feministyczna, poetka, działaczka na rzecz integracji imigrantów i imigrantek.

Język spotkania: polski.

Ukraiński Dom w Warszawie,
ul. Zamenhofa 1

Zapraszamy!

Ukraiński Dom to organizacja działająca od 2009, prowadzona przez imigrantów z Ukrainy i Polaków. Specjalizujemy się we wsparciu informacyjnym imigrantów, przeciwdziałaniu wykluczeniu i dyskryminacji, prowadzimy także szereg działań skierowanych na integrację imigrantów z polskim społeczeństwem. Od 24 lutego 2022 prowadzimy na szeroką skalę kompleksowe wsparcia dla osób uciekających przed wojną: ogólnopolską infolinię, punkt konsultacyjny, wsparcie mieszkaniowe, doradztwo zawodowe, pomoc w wejściu na rynek pracy i inne.

Federacja Mazowia to największa w województwie mazowieckim regionalna federacja organizacji pozarządowych. Działa od 20 lat na terenie jako dobrowolne porozumieniem ponad 75 różnorodnych NGO-sów. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie. Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do organizacji członkowskich. Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności.

Kontakt:
[email protected]
tel.kontaktowy: 514 511 086