Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce: dokumenty uprawniające, prawa i obowiązki stron. Spotkanie informacyjne

Fundacja „Nasz Wybór” zaprasza na spotkanie informacyjne dla migrantów na temat “Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce: dokumenty uprawniające, prawa i obowiązki stron”, które odbędzie się 27 października 2021 o 18.00 w Ukraińskim Domu w Warszawie.

Rejestracja: naciśnij tutaj.

 

Na spotkaniu dowiesz się o:

– rodzajach dokumentów uprawniających do podjęcia pracy i szczegóły uzyskania;

– zatrudnienia bez zezwolenia na pracę;

– szczegółach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło;

– umowie B2B i kontrakt UA;

– łamania prawa pracy przez pracodawcę i pracownika;

– skargach do Państwowej Inspekcji Pracy;

– przekroczeniu granicy z dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie.

 

Spotkanie poprowadzi Oksana Pestrykova, pracowniczka Punktu Konsultacyjnego dla Migrantów.

Język spotkania: ukraiński.

Ukraiński Dom w Warszawie, ul. Zamenhofa 1.

Zapraszamy!

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – 
Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Ukraiński Dom to organizacja działająca od 2009, prowadzona przez imigrantów z Ukrainy i Polaków. Specjalizujemy się we wsparciu informacyjnym imigrantów, przeciwdziałaniu wykluczeniu i dyskryminacji, prowadzimy także szereg działań skierowanych na integrację imigrantów z polskim społeczeństwem. Od 24 lutego 2022 prowadzimy na szeroką skalę kompleksowe wsparcia dla osób uciekających przed wojną: ogólnopolską infolinię, punkt konsultacyjny, wsparcie mieszkaniowe, doradztwo zawodowe, pomoc w wejściu na rynek pracy i inne.

Federacja Mazowia to największa w województwie mazowieckim regionalna federacja organizacji pozarządowych. Działa od 20 lat na terenie jako dobrowolne porozumieniem ponad 75 różnorodnych NGO-sów. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie. Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do organizacji członkowskich. Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności.

Kontakt:
[email protected]
tel.kontaktowy: 514 511 086